Από τo Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι άρχισε από σήμερα 23/1/2023 η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023.

Η έκδοση νέων δελτίων και η ανανέωση των παλαιών θα διαρκέσει ως την 31η Οκτωβρίου 2023.

Η διάθεση των δελτίων μετακίνησης θα γίνεται από:

1. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Ν. Θεσσαλονίκης και
2. Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.