Κωδικός
Σελίδα
Διάσταση
Κόστος/μήνα
ΗΟΜΕ1
Αρχική – θέση λογοτύπου
1080 Χ 65

ΗΟΜΕ2
Αρχική – κάτω από μενού
1080 Χ 65

ΗΟΜΕ3
Αρχική – δεξιά στήλη
300 Χ 280 ή 300 Χ 220 video

ΗΟΜΕ4
Αρχική – κάθετο banner ή και εναλλασσόμενο
300  X 250

ΗΟΜΕ5
Αρχική – κάθετο banner ή και εναλλασσόμενο
300  X2 50

ΗΟΜΕ6
Αρχική – κάθετο banner ή και εναλλασσόμενο
300  X 250 video
300 X 120

HOME7
Αρχική –μεγάλη βασική στήλη
720 Χ 75 ή και εναλλασσόμενο
ΗΟΜΕ8
Αρχική –κεντρική στήλη
720 Χ 75 ή και εναλλασσόμενο
ΗΟΜΕ9
Αρχικήfooter
1080 X 65

ΗΟΜΕ.AD CORNER
Αρχική
120 Χ 200 & 390 Χ 610 (expanded)


ØΕιδικές στήλες («Η κίνηση στους δρόμους», «Οδός Βιβλίου», “Debates, «Καιρός»), δίνονται για χορηγία κατόπιν συμφωνίας.
Ø Το salonicanews.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή διαφημιζόμενου αν το υλικό  δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του site ή αν το περιεχόμενο του δεν είναι σύμφωνο με την πολιτική της εταιρίας.
Ø Η δέσμευση διαφημιστικού χώρου γίνεται μόνο με την έγγραφη αποστολή διαφημιστικής εντολής 3 ημέρες πριν την έναρξη προβολής.
ØΣτις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται κριτήρια στόχευσης, αυτά θα πρέπει να καθορίζονται από τον  server που φιλοξενεί το salonicanew.com. Ο κώδικας του πελάτη  ΔΕΝ    πρέπει να είναι στοχευμένος.
ØΣε περίπτωση προβολής με ειδικό δημιουργικό (floating ads, web over e.t.c.), το κόστος προβολής  θα διαμορφώνεται  ανάλογα με την περίπτωση.
ØΓια Synchronized Banners ισχύει προσαύξηση .
Ø Για Expanding Banners  ισχύει προσαύξηση .
ØΤα expanding banners θα πρέπει να ανοίγουν είτε με mouse over και να κλείνουν με mouse out  ή  να ανοίγουν εφόσον ο επισκέπτης επιλέξει να κάνει click (on click) πάνω στο banner.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση καμπάνιας, είναι ο έλεγχος των δημιουργικών από το τεχνικό τμήμα του salonicanews.com.
ØΓια  στόχευση ανά κριτήριο (γεωγραφική στόχευση / στόχευση ανά ώρα με  minimum 6 ώρες / FC), ισχύει προσαύξηση ανά impressions.