Ας δούμε τι ισχύει με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) -παρά το ότι το salonicanews.com είναι προσωπικό ιστολόγιο και δεν υποχρεούται σε αυτή τη διαδικασία. 
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email) τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας (κινητό και σταθερό) και τέλος η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το salonicanews, το οποίο δεν προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εξάλλου, για να διαβάστε τις ειδήσεις που δημοσιεύουμε, πέρα από τα γνωστά "μπισκοτάκια" δε σας ζητάμε ποτέ τίποτα.
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν δικής σας συναίνεσης εάν και εφόσον ζητήσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και οι λοιπές κείμενες νομοθετικές διατάξεις για τη διατήρηση και χρήση των δεδομένων με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία μας και την ενημέρωσή σας μέσω του salonicanews.
Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR αφορούν:
  • στη διαγραφή
  • στη φορητότητα δεδομένων
  • στην εναντίωση
  • στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση)
  • στην ενημέρωση
  • στην πρόσβαση
  • στον περιορισμό της επεξεργασίας
Αναλυτική αναφορά στα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στο πλήρες κείμενο του Κανονισμού εδώ
Tα στοιχεία σας δε διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δε συνδέεται με το salonicanews. Για την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού υλικού χρησιμοποιούμε το ανοικτό λογισμικό της Google,  το οποίο υπόκειται στην ίδια νομοθεσία.
Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα salonicanews.com και salonicanews.gr δε συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.
Αν επιθυμείτε τη διαγραφή ή την τροποποίηση των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον μπορείτε να μας ενημερώσετε στέλνοντας e-mail στο salonicanews@gmail.com.
Προστασία Ανηλίκων
Δε συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων το συντομότερο δυνατό. 
Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο salonicanews@gmail.com , ή στο page μας στο Facebook με απευθείας μήνυμα.