Στην κοινοπραξία Grimaldi - Μινωικών Γραμμών, έναντι τιμήματος 84.17 εκατ. ευρώ, κατακύρωσε το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού του λιμανιού της Ηγουμενίτσας το ΤΑΙΠΕΔ, αφότου αποσφράγισε και εξέτασε τις προσφορές. Πιο ειδικά, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
"Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία βελτιωμένων  οικονομικών προσφορών για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.). Μετά την αποσφράγιση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την κατακύρωση της απόκτησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ Α.Ε. στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A.  - MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 84.170.000,00".
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Γ. Πλακιωτάκης: Μια νέα εποχή για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
"Μια νέα εποχή ξεκινά για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική και σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία", αναφέρει σε δήλωσή του ο Γ. Πλακιωτάκης.
Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας, "το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία με το τίμημα για την παραχώρηση για 40 χρόνια του 67% των μετοχών, να ξεπερνά τα 84,2 εκατ. ευρώ".
Και ο κ. Πλακιωτάκης καταλήγει: "Η στρατηγική της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών δικαιώνεται".