Ημερίδα με θέμα «Προσεγγίσεις και Μέθοδοι Προσαρμογής των Πόλεων στην Κλιματική Αλλαγή» παρουσιάζουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι εταιρίες «Τεχνοομοιόσταση» και «Υλωρική».


Η ημερίδα θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Σεμινάριο για την αστική δασοπονία

Παράλληλα, τη Δευτέρα 8, την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου, κατά τις ώρες 9:00 - 14:00, στην αίθουσα του Νερού του Δημαρχείου, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση της Αστικής Δασοπονίας για την Προσαρμογή των Πόλεων στην Κλιματική Αλλαγή» για τους υπαλλήλους των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκπαιδευτούν στη χρήση των εφαρμογών του ερευνητικού προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια των 31 μηνών της έρευνας, την οποία εκπόνησε το Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, έγινε μία προσπάθεια κατάρτισης καλών πρακτικών παρακολούθησης και διαχείρισης του αστικού πρασίνου του Δήμο Θεσσαλονίκης για την αξιολόγηση της απόδοσης και της βιωσιμότητάς του, την αξιολόγηση των αυξητικών χώρων και την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών για τους κατάλληλους χειρισμούς, με στόχο την προσαρμογή της πόλης στην κλιματική αλλαγή.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός προτύπου συστήματος για τη λήψη αποφάσεων στην άσκηση της αστικής δασοπονίας με ολιστικό και ενιαίο τρόπο. Το σύστημα αυτό περικλείει ένα σύνολο διαδικασιών και προϊόντων, όπως:

  • τον Οδηγό Εφαρμογής Κριτηρίων και Δεικτών για την Παρακολούθηση Μονάδων Αστικού Πρασίνου και των Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εκπόνησης Σχεδίων για την Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Δασοπονίας,
  • την κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου δέντρων των δενδροστοιχιών του Δήμου Θεσσαλονίκης,
  • τη δημιουργία λογισμικού για τη διαχείριση αστικού πρασίνου και τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων. Η λειτουργία του θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων από τους διαχειριστές του αστικού πρασίνου και θα διευκολύνει όλες τις αναλαμβανόμενες από το φορέα χρήστη δράσεις,
  • την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την αειφόρο διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.


Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Θέκλα Τσιτσώνη, ενώ συντονιστής ο Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Νικόλαος Γούναρης.