Ελλάδα και Ρωσία είναι οι μόνες αγορές στον κόσμο, όπου οι ταξιδιώτες τείνουν εφέτος να περικόψουν τον προϋπολογισμό των διακοπών τους.Όπως προκύπτει από έρευνα, η μερίδα αυτών που θα ξοδέψει λιγότερα πλειοψηφεί σε σύγκριση με αυτούς που δηλώνουν ότι θα ξοδέψουν περισσότερα. 

Συγκεκριμένα, ποσοστό 35% των Ελλήνων δηλώνει ότι εφέτος θα ξοδέψει (ακόμη) λιγότερα από πέρυσι έναντι του 28% που δηλώνει ότι θα ξοδέψει περισσότερα. Ο Έλληνας δηλώνει, σε ποσοστό 61% (το υψηλότερο στον κόσμο), ότι θα ξοδέψει λιγότερα γιατί «δεν έχω αρκετά λεφτά στην άκρη», ενώ ένα 37% προβάλλει ως λόγο ότι «δεν είχα αύξηση μισθού ή bonus». 

Στη Ρωσία υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία, αφού ένα 33% δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα έναντι του 32% που δηλώνει ότι θα ξοδέψει περισσότερα.


_____________________________________________________________________________
Πηγή toxrima.gr.