ΑΠΘ Βοηθά φοιτητές που ψάχνουν να νοικιάσουν

Ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης θα λειτουργήσει κι εφέτος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με στόχο να βοηθηθούν οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος στην αναζήτηση και εύρεση στέγης.

Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών διαμερισμάτων η ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (dps.web.auth.gr), στην οποία καταχωρούνται τα προς ενοικίαση ακίνητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τηλεφωνικές γραμμές του Τμήματος δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Μπορούν ακόμη να επικοινωνούν και οι φοιτητές/φοιτήτριες για να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα διαμερίσματα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των εγγραφών θα λειτουργούν στους χώρους των γραμματειών, στο Τμήμα Σπουδών και στο κτήριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», περίπτερα από τα οποία θα διατίθενται ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες σε ό,τι αφορά στις εγγραφές, τη σίτιση, τη στέγαση κλπ.

Σχόλια