Ιδιαίτερα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις της κυβέρνησης για την ένταξη στον ειδικό νόμο περί υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Γνωστοποιήθηκε ότι εκτιμάται πως συνολικά περί τις 150.000 δανειολήπτες θα θελήσουν να ενταχθούν στον νόμο. Αν και, όπως αποδεικνύεται αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά τους όρους, το πρόβλημα δε λύνεται ούτε αμέσως, ούτε με τον καλύτερο για τον δανειολήπτη τρόπο...
Η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες για εξωδικαστικό συμβιβασμό για όσους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου. Από το 2011 (δηλαδή σε... τέσσερις μήνες) θα ενεργοποιηθεί η δικαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας τα Ειρηνοδικεία θα κρίνουν αν ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται ή όχι σε αδυναμία πληρωμής και θα προχωρούν σε ρύθμιση χρεών. Κι αυτό χωρίς να υπολογίζεται πότε θα υπάρχουν κενά πινάκια στα Ειρηνοδικεία...
Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα ένταξης στον νόμο έχουν όλοι οι ιδιώτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πλην των εμπόρων.