Προς νέο ΤΕΜΠΜΕ

Μέσα στις πρώτες ημέρες του 2010 το υπουργείο Οικονομίας αναμένεται να προκηρύξει το δεύτερο κύκλο επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της προκήρυξης που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο η προηγούμενη κυβέρνηση, συνολικού προϋπολογισμού 1,050 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, ο δεύτερος κύκλος θα αφορά ενισχύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, υπηρεσιών και εμπορίου.
Στο υπουργείο Οικονομίας εξετάζουν κίνητρα διατήρησης σε πρώτη φάση και αν είναι δυνατόν πρόσληψης επιπλέον εργαζόμενων, τα οποία να είναι συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, αφού το πρόγραμμα επιδοτείται από την ΕΕ (ΕΣΠΑ), και ταχύτερες διαδικασίες ελέγχου και καταβολής των επιδοτήσεων.
Στο νέο κύκλο οι αλλαγές επικεντρώνονται σε κίνητρα στήριξης της απασχόλησης, στο πρότυπο του ΟΑΕΔ, δηλαδή επιδοτήσεις επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που έχουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης).
Σε περίπτωση που οι εταιρείες μειώσουν το προσωπικό τους υποχρεούνται να επιστρέψουν την ενίσχυση. Εξετάζεται το ενδεχόμενο το μέτρο να αφορά και υφιστάμενους εργαζόμενους, στο πρότυπο συστημάτων εγγύησης που έχουν ήδη θεσπίσει άλλα κοινοτικά κράτη.
Η προεργασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, ώστε από το Φεβρουάριο να μπορεί να προχωρήσει η προκήρυξη.

Τι επιχορηγείται και πόσο
Το πρόγραμμα επιχορηγεί την υλοποίηση επενδύσεων, που αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με ποσοστό ενίσχυσης 55% ή 65%, ανάλογα με την έδρα της εταιρείας. Η μέγιστη επιχορηγούμενη επένδυση κυμαίνεται από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τον κλάδο.
Ο κατώτερος επιδοτούμενος προϋπολογισμός είναι 50.000 για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», 30.000 ευρώ για τον «Τουρισμό» και 20.000 ευρώ για τις ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες». Δικαίωμα συμμετοχής είχαν και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της «δικαιόχρησης» (franchising).
Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΑΕ και ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ.
Επίσης, θα πρέπει να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και να μην ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια, ως συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σχόλια