Η Διεύθυνση Παιδείας-Αθλητισμού και Τουρισμού-Πολιτισμού, λόγω της μετεγκατάστασής της στην οδό Αλ. Παπαναστασίου 63 (3ος όροφος) θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από τις 26 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2009.