Τα κακοήθη νοσήματα αποτελούν την δεύτερη αιτία θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο, μετά τα καρδιαγγειακά. Την κύρια αιτία των νοσημάτων αυτών, σε ποσοστό 90%, αποτελούν περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η διακρίβωση αυτών των παραγόντων , η απομόνωσή τους και η αποφυγή τους, θα είχε ως αποτέλεσμα... συνέχεια--->