Τα αρχεία των κομμουνιστικών κομμάτων, κλειστοί μυθοποιημένοι χώροι κατά τη διάρκεια των επαναστατικών γεγονότων του 20ού αιώνα, άνοιξαν στο κοινό μετά τις ανατροπές του 1989-1991. Εκτός του περιεχομένου τους, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ιστορική πορεία τους, ο τρόπος και σκοπός συγκρότησης, η λειτουργία... συνέχεια--->