Βιβλίο για τα αρχεία του ΚΚΕ

Τα αρχεία των κομμουνιστικών κομμάτων, κλειστοί μυθοποιημένοι χώροι κατά τη διάρκεια των επαναστατικών γεγονότων του 20ού αιώνα, άνοιξαν στο κοινό μετά τις ανατροπές του 1989-1991. Εκτός του περιεχομένου τους, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ιστορική πορεία τους, ο τρόπος και σκοπός συγκρότησης, η λειτουργία... συνέχεια--->

Σχόλια