Δυο χρόνια για ένα εμβόλιο

Εμβολιάζονται, από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, οι μαθητές των σχολείων του νομού, εκτός Θεσσαλονίκης, κατά της φυματίωσης. Το πρόγραμμα είχε εγκριθεί πριν δύο χρόνια, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται... συνέχεια--->

Σχόλια