Εμβολιάζονται, από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, οι μαθητές των σχολείων του νομού, εκτός Θεσσαλονίκης, κατά της φυματίωσης. Το πρόγραμμα είχε εγκριθεί πριν δύο χρόνια, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται... συνέχεια--->