Η σημαντικότερη εξαγγελία που ακούστηκε από το στόμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν, σαφώς, το ξεπάγωμα των τριετιών, που ανακουφίζει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Πώς, όμως, θα γίνει το ξεπάγωμα αυτό; Ποιους αφορά;
Οι πληροφορίες από το αρμόδιο υπουργείο αναφέρουν τα εξής:
Πεδίο εφαρμογής:  Όλοι οι  εργαζόμενοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα 
Ανοίγει η προσμέτρηση από 1. 1.24 και ΑΦΟΡΑ όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή 3ετιες στον κατώτατο
 Ή 
3ετιες, 5ετιες ή άλλες κλίμακες που ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις. 
Με την ΠΥΣ 6/2012 ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΑΡΑ δεν έτρεχαν και δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω του 10%.
Από 1.1.24 
Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14 2 2012 ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος  ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 
Άρα, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο από 1.1.24 θα τρέχει ο χρόνος του και  θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία 
Δηλ. 780 0 ως 3 χρόνια,  858  3 έως 6 χρόνια, 936 6 έως 9, 1014 με πάνω από 9 έτη 
Β. Για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14.2.2012 
1) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780x0,1=858) 
2) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.25 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780x0,2=936) 
3) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.25 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780x0,3=1014)
Σε περίπτωση ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΟΎ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 
Σε περίπτωση επίσης  που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις ΣΣΕ τότε  συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα . 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι 1190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο. 
Σημειώνεται ότι το διάστημα μεταξύ 14.2.2012 έως 31.12.2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφόρων.
Όλα αυτά αναμένεται να υλοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών ως το τέλος του έτους, με τις αντίστοιχες υπηρεσιακές εγκυκλίους.