Τέσσερις παρεμβάσεις σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας έναντι των ακραίων φαινομένων της Κλιματικής Αλλαγής πρότεινε το τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο υπόμνημα που έθεσε υπόψη του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του επιμελητηρίου Γιώργος Τσακούμης.
Η παράδοση του υπομνήματος έγινε στο πλαίσιο της καθιερωμένης σύσκεψης του πρωθυπουργού με τους επιστημονικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. 
Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρότεινε: 
α) Την άμεση επικαιροποίηση των προδιαγραφών μελετών νέων υποδομών και συντήρηση υφισταμένων αλλά και των μέτρων, όπως πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, δεδομένων της συχνότητας και της έντασης φαινομένων που μέχρι προσφάτως θεωρούσαμε ακραία. 
β) Ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και εκσυγχρονισμό οργανογραμμάτων με προσανατολισμό στην παρακολούθηση και στον σχεδιασμό για αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων 
γ) Βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των αιτίων που δημιουργούν τα φαινόμενα με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση και – μέχρις ενός βαθμού – την πρόληψη των καταστροφών. 
δ) Πλήρως οργανωμένη καταχώριση και άμεση πρόσβαση στο σύνολο της ψηφιακά διαθέσιμης γεωπληροφορίας για το σύνολο της επικράτειας.
Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, επανέφερε το ζήτημα του Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού, με την επισήμανση ότι «η ανυπαρξία στοιχειώδους, θεσμικά κατοχυρωμένου δομικού σχεδιασμού είναι απολύτως ασύμβατη με οποιαδήποτε αρχή αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και πλήρως απαξιωτική για το δεύτερο μεγαλύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Ελλάδας»». Υπενθύμισε δε τις προτάσεις του για σύσταση Ειδικής Γραμματείας, για αναβάθμιση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού σε Διεύθυνση και για άμεση σύνταξη νέου Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδίου, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ευοδώνεται προς το παρόν η πρότασή του για άμεση εκπόνηση του Ειδικού Παραρτήματος του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (με συγκρότηση Ομάδας Εργασίας).