Με αφορμή δημοσιεύματα περί κατάργησης της παιδικής χαράς στην Αχειροποίητο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώνει για τα εξής:

Αυτήν την περίοδο η Αττικό Μετρό Α.Ε. υλοποιεί εργασίες «Ανάπλασης της Πλατείας Μακεδονομάχων», ώστε αυτή να αποδοθεί και πάλι στους πολίτες. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα διακοπεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα η λειτουργία της συγκεκριμένης παιδικής χαράς, αφενός για την ένταξή της στην ανάπλαση όλου του οικοδομικού τετραγώνου και αφετέρου για λόγους ομοιομορφίας.  

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί νέο δάπεδο, θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετηθούν τα παιχνίδια στο ίδιο σημείο από διαπιστευμένο φορέα, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης θα εκδώσει και το ανάλογο πιστοποιητικό για τη χρήση της. Σημειώνεται ότι η μελέτη για το έργο της Αττικό Μετρό έχει λάβει έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).