Του Σάκη Τζακόπουλου*

Οι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία, ήταν μια γερή γροθιά στο στομάχι όλων μας. Χιλιάδες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, περιουσίες καταστράφηκαν. Μια ημέρα βγαλμένη από την Αποκάλυψη του Δάντη. Οφείλουμε να πάρουμε ένα μάθημα και να συμμορφωθούμε με τις επιταγές της φύσης, χωρίς να περιμένουμε να μας βρει η καταστροφή.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά και κάθε δήμος της χώρας, πρέπει να οργανώσει, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, την απογραφή και την ιεραρχική αποτίμηση των υφιστάμενων κτιρίων ως προς τη σεισμική τους ικανότητα ξεκινώντας από τα δημοτικά κτίρια, τα σχολεία αλλά και όλα τα κτίρια συνάθροισης κοινού.

Άμεσα θα μπορούσε να προχωρήσει ένας Ταχύς Οπτικός Έλεγχος, για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων.

Η ασφάλεια των κτιρίων και γενικότερα των κατασκευών αποτελεί τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών σε περίπτωση σεισμού. Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις, πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας. Η Πολιτεία από την μεριά της, θεσμοθέτησε και εφαρμόζει υποχρεωτικά από το 1959 τον αντισεισμικό κανονισμό κατά την κατασκευή των κτιρίων, ο οποίος στην πορεία αναθεωρείται και προσαρμόζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Σήμερα,  πάνω από το 50% των κτισμάτων στη χώρα μας όμως έχει κατασκευαστεί πριν το 1980 και πολλοί πολίτες ανησυχούν κατά πόσο είναι ασφαλείς οι κατοικίες τους. Οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά σημεία αντισεισμικής θωράκισης και να απαιτούν την εφαρμογή τους, έστω και αν δεν τα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, για να έχουν ασφαλή διαβίωση σε κάθε οικοδομή και κάθε δημόσιο κτίριο.

Δημιουργείται λοιπόν εύλογα το ερώτημα για το πόσο ασφαλή μπορεί να είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το 1985. Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά κτίρια συνάθροισης κοινού ή κρίσιμων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια Δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, και κυρίως τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα κτίρια διοίκησης, τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.ά.


*Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, δημοτικός σύμβουλος, πολιτικός μηχανικός και π. πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ