Αλλάζουν από σήμερα Τετάρτη οι θέσεις και οι στάσεις των λεωφορείων εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΣΕΘ. 
Οι αλλαγές σχεδιάσθηκαν στο πλαίσιο της επέκτασης της ζώνης υλοποίησης των εργασιών οριστικής αποκατάστασης των έργων του μετρό Θεσσαλονίκης. 
Αναλυτικά, από σήμερα, ισχύουν τα εξής:
Μεταφορά της θέσης προσωρινής στάσης/στάθμευσης της λεωφορειακής γραμμής Νο 52 «Ν.Σ.Σ.-Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη-Σίνδος» στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής Νο 37 «Ν.Σ.Σ.-Κρυονέρι», εντός του Ν.Σ.Σ. 
Μεταφορά της θέσης προσωρινής στάσης/στάθμευσης της λεωφορειακής γραμμής Νο 51 «Ν.Σ.Σ.-Σίνδος» στην οδό Μαργαροπούλου με την επιστροφή αυτής να πραγματοποιείται μέσω των οδών Μαργαροπούλου - Μοναστηρίου υφιστάμενη διαδρομή. 
Μεταφορά του τέρματος της λεωφορειακής γραμμής Νο 37 «Ν.Σ.Σ.-Κρυονέρι», στον αντίστοιχο χώρο στάσης/στάθμευσης της λεωφορειακής γραμμής Νο 17 «Τριανδρία-Ν.Σ.Σ.», εντός του Ν.Σ.Σ. 
Μεταφορά της θέσης στάσης/στάθμευσης της λεωφορειακής γραμμής Νο 17 «Τριανδρία- Ν.Σ.Σ.» στην υφιστάμενη θέση στάσης/διέλευσης των λεωφορειακών γραμμών Νο 01Χ «ΚΤΕΛ- Αεροδρόμιο», Νο 2Κ «Α.Σ.ΙΚΕΑ-ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και Νο 45 «ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΚΤΕΛ Χαλκιδικής-Cosmos» με κατεύθυνση προς τον τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
Η λεωφορειακή γραμμή No 01X «ΚΤΕΛ-Αεροδρόμιο» κατά την επιστροφή της (από τον Α.Σ. ΙΚΕΑ προς τον τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) καθώς και οι λεωφορειακές γραμμές Νο 2K «Α.Σ.ΙΚΕΑ-ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και No 45 «ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΚΤΕΛ Χαλκιδικής-Cosmos» τόσο κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή τους δεν θα εισέρχονται εντός του Ν.Σ.Σ. αλλά θα συνεχίζουν να κινούνται κατά μήκος της οδού Μοναστηρίου. 
Ίδρυση προσωρινής συζυγούς στάσης με την ονομασία «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός». Ένταξη της νέας προσωρινής στάσης «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» στη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών που αναγράφονται στον Πίνακα. 
Την κατάργηση της στάσης «Αγίων Πάντων» (ivr:1456) από τη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών Νο 2Κ «Α.Σ.ΙΚΕΑ-ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και No 45 «ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΚΤΕΛ Χαλκιδικής- Cosmos». 
Την κατάργηση της στάσης «Ζωγράφου» (ivr:01318) από τη λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής Νο 01Χ «ΚΤΕΛ-Αεροδρόμιο» 
Η υπόψη τροποποίηση από την έναρξη λειτουργίας της τελεί υπό διαδικασία ελέγχου και οριστικών προσαρμογών – βελτιώσεων.