Σε δύο σημεία του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (στο δρόμο για τη Νέα Μηχανιώνα και στην εθνική οδό προς Έδεσσα) πραγματοποιούνται, σήμερα, έργα.
Αναλυτικά:
Εργασίες διαγράμμισης των διαβάσεων πεζών επί της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας υλοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, κατά τις νυχτερινές ώρες.
Πιο αναλυτικά θα εκτελεσθούν εργασίες διαγράμμισης των διαβάσεων πεζών επί της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, από την είσοδο της Περαίας έως τον οικισμό των Νέων Επιβατών.
Οι εργασίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 11.00 μ.μ. έως τις 06.00 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και με αποκλεισμό κάθε φορά του οδικού δικτύου κοντά στη διάβαση.
Επίσης, εργασίες καθαρισμού των φρεατίων όμβριων υδάτων και των συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.
Πιο αναλυτικά, θα εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού των φρεατίων όμβριων υδάτων και των συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, περίπου στη Χ.Θ. 10+000 στον Κ2, στον κόμβο της Σίνδου, στη Χ.Θ. 13+000 και στη Χ.Θ. 14+500, περίπου στο ύψος της επιχείρησης “VITRUVIT” και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.