Οι τρόποι βιώσιμης διασφάλισης του εφοδιασμού Κρίσιμων πρώτων υλών, που απαιτούνται στις καθαρές τεχνολογίες, στις ψηφιακές εφαρμογές και στον τομέα των μεταφορών, εφοδιασμός που αποτελεί διαχρονικά μια σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη, συζητήθηκαν διεξοδικά στον 7ο Ελληνικό Kοινοτικό Διάλογο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, που διοργανώθηκε από το EIT Raw Materials - Regional Centre Greece και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΙΤ Πρώτων Υλών - Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας) στις 22 - 23 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα των Πρώτων Υλών, σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας των ορυκτών Πρώτων Υλών, ρυθμιστικές αρχές, υψηλόβαθμα στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τον κλάδο, Έλληνες και Ευρωπαίοι επενδυτές, σύμβουλοι επενδύσεων και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και παρουσίασαν τα επιτεύγματα, τις καινοτομίες καθώς και τις ανάγκες και τις επενδυτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία των Ορυκτών Πρώτων Υλών, προς την εποχή της πράσινης μετάβασης, με βάση τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης - European Green Deal.

Ο Διευθυντής του EIT RawMaterials Hub - Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας - Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Πασπαλιάρης, απευθυνόμενος στον 7ο Ελληνικό Κοινοτικό Διάλογο για τις Oρυκτές Πρώτες Ύλες, δήλωσε:

«Η νέα στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης πρόκειται να μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, καθιστώντας την  παράλληλα κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, ενισχύοντας την οικονομία μέσω πράσινης τεχνολογίας, δημιουργώντας βιώσιμη βιομηχανία και μεταφορές και ελαχιστοποιώντας τη ρύπανση. Η διασφάλιση της βιώσιμης προμήθειας πρώτων υλών, με τη διαφοροποίηση της προσφοράς τόσο από πρωτογενείς όσο και από δευτερογενείς πηγές, είναι επομένως μία από τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση. Τα σχέδια της Ευρώπης για παραγωγή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και φιλόδοξοι στόχοι για την κλιματική αλλαγή θα απαιτήσουν σημαντικά αυξημένες ποσότητες ορυκτών πρώτων υλών, ενώ είναι εμφανές το κενό εφοδιασμού που αντιμετωπίζει η ΕΕ για την εξασφάλιση των πρώτων υλών που απαιτούνται για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων. Τα νέα έργα βιώσιμης εξόρυξης απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Οι πρώτες ύλες θα βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα και της ανάπτυξης της οικονομίας καθώς περνάμε από τα ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, στα ηλεκτρικά οχήματα που βασίζονται σε μπαταρίες και κυψέλες καυσίμου και στην παραγωγή υδρογόνου. Ανεξάρτητα από το ποιο μονοπάτι απανθρακοποίησης ακολουθούμε, θα υπάρξουν θεμελιώδεις αλλαγές στη ζήτηση ορυκτών πρώτων υλών—και αυτές θα αλλάξουν τον κλάδο όπως τον ξέρουμε».

Τις εξαιρετικά σημαντικές δυνατότητες της Ελλάδας στην προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, στρατηγική κρίσιμης σημασίας για τους φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EIT RawMaterials, Bernd Schäfer.

«Οι ορυκτές πρώτες ύλες είναι η ψυχή της οικονομίας», όπως τόνισε ο Μαρκ Ραχωβίδης, Πρόεδρος της Euromines, αναφέροντας στην παρουσίασή του, τα βασικά ορυκτά και τις άλλες πρώτες ύλες που απαιτούνται για να λειτουργήσει η ενεργειακή μετάβαση, τη στρατηγική για την αύξηση της αυτονομίας σε βασικά ορυκτά και μέταλλα μέσω ιδίων πόρων, καθώς και το ρόλο των τιμών της ενέργειας και των υποδομών, στην πράσινη μετάβαση.

Ο Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) εστίασε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα και ξεχώρισε την καθυστέρηση στη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, την έλλειψη αποτελεσματικού πολεοδομικού σχεδιασμού, την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας, την έλλειψη έμπειρου προσωπικού και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινοτήτων. 

Ο Χρήστος Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΜΕ τόνισε τη δυναμική της Ελληνικής βιομηχανίας των ορυκτών πρώτων υλών, την υψηλή θέση της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο σε μάρμαρο, βωξίτη και περλίτη, και παρουσίασε παραδείγματα βιομηχανικής συμβίωσης γι’ αυτές τις ορυκτές πρώτες ύλες. 

Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν επίσης από εκπροσώπους της Ελληνικής βιομηχανίας, όπως από τον Παναγιώτη Σκιαδά, Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης της Viohalco, τον Victor Vdovin, Διευθυντή Μεταλλείων στην Hellas Gold, τον Ευθύμιο Μπαλωμένο, Σύμβουλο Έρευνας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Aluminium οf Greece και το Μάριο Κατσιώτη, Διευθυντή Τμήματος Έρευνας, Καινοτομίας & Ποιότητας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Ελλάδος.