Την αρνητική πρωτιά της Ελλάδα στις εκκρεμείς υποθέσεις παραβίασης κοινοτικών περιβαλλοντικών κανόνων, αλλά και τις καθυστερήσεις που αναδεικνύει η επισκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος, ανέδειξε ως κεντρικά στοιχεία του προγραμματισμού της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής ο  τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ και βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Φάμελλος.

Η πρωτιά της Ελλάδας στην παραβίαση των περιβαλλοντικών κανόνων κρίνεται ως το σημαντικότερο θέμα, τόνισε, και χρήζει αξιολόγησης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. «Η χώρα μας δεν είναι πρώτη μόνο στην ακρίβεια ρεύματος, είναι πρώτη στην Ευρώπη και σε παραβιάσεις περιβαλλοντικού δικαίου. Έχουμε 22 ανοιχτές υποθέσεις παραβιάσεων. Το 77% των παραβιάσεων αφορά την κακή εφαρμογή, άρα δομικά και πολιτικά προβλήματα, και την αποδυνάμωση των επιθεωρήσεων». Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την δημοσιευμένη Έκθεση της ΕΕ με την Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην Ελλάδα για το 2022 (Environmental Implementation Review) και την έκθεση της WWF πάνω στο ίδιο θέμα, τις οποίες και ο Σ.Φάμελλος υπέβαλλε στο Προεδρείο.

Πρότεινε επίσης να κληθούν, σε επόμενη συνεδρίαση, οι συντάκτες (WWF) και το ΥΠΕΝ ώστε να τεθούν υπό συζήτηση τόσο η υποβάθμιση του περιβάλλοντος όσο και τα πρόστιμα που καταλογίζονται στη χώρα μας για την κάθε μία παραβίαση. «Οφείλουμε να δούμε συνολικά την περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας με βάση αυτά που παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διαθέσιμο το ευρωπαϊκό θεσμικό υπόβαθρο αλλά, ως αποτέλεσμα βλέπουμε μόνο αρνητικές επιδόσεις του Υπουργείου και της κυβέρνησης».

Ο Σ. Φάμελλος έκανε ειδική αναφορά στην καταδίκη της χώρας για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην επερχόμενη καταδίκη για την πόλη της Αθήνας και ζήτησε το θέμα αυτό να συζητηθεί στη Βουλή το συντομότερο.

Στη συνέχεια επεσήμανε την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα της «Αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων» για να ενημερωθούν όλοι για τη μεθόδευση που προωθείται από το ΥΠΕΝ για δεύτερη φορά με το συγκεκριμένο θέμα. αφού ο προηγούμενος ΕΣΔΑ δεν πέρασε από την Βουλή  τον Αύγουστο του 2020.

Ο Σ. Φάμελλος πρότεινε ακόμη να γίνει μια συζήτηση για την τροποποίηση του ΕΣΔΑ αφού τα δύο μεγάλα ζητήματα που ανακύπτουν από αυτόν είναι «…ο μονόδρομος της καύσης, πλέον, δυστυχώς και το δεύτερο, είναι η ιδιωτικοποίηση. Είναι αναμενόμενη η ισχυρή αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων και οφείλουμε να τους καλέσουμε στη Βουλή. Το θύμα στην περίπτωση αυτή είναι οι πολίτες και η ανακύκλωση, δυστυχώς και το περιβάλλον.»

Συνέχισε με προτάσεις του για θέματα προς επεξεργασία από την Επιτροπή όπως είναι:

·       ο Σχεδιασμός διαχείρισης υδατικών λεκανών και κινδύνου πλημμύρας,

·       η Θαλάσσια χωροταξία και η θαλάσσια στρατηγική,

·       η μη ολοκλήρωση των Σχεδίων Προσαρμογής για το Κλίμα,

όπου επεσήμανε ότι σε όλα αυτά έχουμε μείνει μόνο στα μεγάλα λόγια στη νομοθέτηση, αλλά τίποτα στην πράξη από την κυβέρνηση.

Προτάθηκε επιπλέον προς συζήτηση η Στρατηγική χαμηλού άνθρακα και η απανθρακοποίηση, η Στρατηγική της Ευρώπης για την Βιοποικιλότητα και η ενσωμάτωσή της στην εθνική περιβαλλοντική πολιτική, η απουσία του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ- το οποίο συνδέεται με τα δύο προαναφερόμενα θέματα , καθώς και σημείωσε πως τα ζητήματα των Πλαστικών Μιας Χρήσης και της Ηλεκτροκίνησης δεν έχουν προχωρήσει και χρήζουν ελέγχου από την Επιτροπή.

Έκλεισε την τοποθέτησή του με την πρόταση διεξαγωγής συζήτησης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις «που είναι μεγάλη αλλαγή της λειτουργίας της Πολιτείας και που θα άξιζε να το προσθέσουμε και εμείς στη συζήτησή μας».