Ανοίγει τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Το πρόγραμμα είναι 12μηνης δράσης, έχει προϋπολογισμό 43 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 1.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες.

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ, θα καταβληθεί μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ενώ η δεύτερη και τρίτη θα είναι ισόποσες δόσεις των 5.400 ευρώ και θα δοθούν μετά τη λήξη του α’ και β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.