Προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν με 40 εκ. ευρώ, των Δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, έκανε αποδεκτές το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για έργα καθημερινότητας.

“Προτεραιότητά μας είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Για το λόγο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε έργα μικρής κλίμακας, που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των αστικών κέντρων. Όπως τα έργα ύψους 29,6 εκ. ευρώ που εγκρίθηκαν για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και των 9 εκ. ευρώ του Δήμου Καλαμαριάς. Πρόκειται  για έργα ιδιαίτερης σημασίας, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα ‘Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου’. Αξιοποιούμε, με τον καλύτερο τρόπο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι στην κυβέρνηση  στεκόμαστε δίπλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στηρίζουμε τις προσπάθειες για πόλεις σύγχρονες, πιο πράσινες, πιο φιλικές στον πολίτη”, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την αποδοχή προτάσεων έργων - παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον, των Δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς.

Ειδικά για το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε δεκτή την πρόταση με προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης  29.679.967,00 ευρώ, για την ανάπλαση οδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η επιλογή των οποίων έχει προκύψει κατόπιν συμμετοχικού σχεδιασμού από τις δημοτικές ενότητες, περιλαμβάνοντας εμβληματικές οδούς της πόλης (π.χ. Εγνατία). Συνοδεύεται από την εγκατάσταση "έξυπνων" συστημάτων και την υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων. Με την ολοκλήρωσή του, βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών, όχι μόνο σε δημοτικό αλλά και σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευαστικές εργασίες ανάπλασης

2. Λύσεις καινοτομίας για παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης με σκοπό την οικονομική ανασυγκρότηση τοπικών εμπορικών οδών σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης 

3. Υπογειοποίηση κάδων 

4. Δαπάνες δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

5. Δαπάνες Αρχαιολογίας 

6. Δαπάνες ωρίμανσης μελετών του έργου.

Για τον Δήμο Καλαμαριάς, έγινε δεκτή πρόταση με προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης 9.000.000,00 €. Περιλαμβάνει:

1. Αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς 

2. Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη των πράσινων διαδρομών του Δήμου Καλαμαριάς 

3. Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 

4. Σύνδεση με δίκτυο ΕΥΑΘ-ΥΔΡΕΥΣΗ 

5. Δαπάνες αρχαιολογίας 

6. Δαπάνες βασικού μελετητή 

7. Δαπάνες ωρίμανσης μελετών του υποέργου “Δημιουργία έξι πράσινων περιοχών στο Δήμο Καλαμαριάς”. 

Σκοπός είναι η βιοκλιματική αναβάθμιση και η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Περιλαμβάνει την ανάπλαση 21 οδών/τμημάτων οδών και τον εξοπλισμό με "έξυπνα συστήματα" καθώς και σύνδεση με Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.