Αναβαθμισμένο, με νέες τεχνολογίες και δυνατότητες, επαναλειτουργεί το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε πρώτη φάση διατίθενται πολεοδομικά δεδομένα –χρήσεις γης, ρυμοτομικά διαγράμματα, πράξεις τακτοποίησης και όροι δόμησης– ενώ το νέο χαρτογραφικό portal θα εμπλουτίζεται με περισσότερα επικαιροποιημένα δεδομένα που αφορούν τον γεωγραφικό χώρο του Δήμου και με εργαλεία διαχείρισης αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το νέο χαρτογραφικό portal του Δήμου Θεσσαλονίκης στο maps.thessaloniki.gr.