Ενημέρωση για όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο δήμος προκειμένου να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου που συνδέει τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι (οδός Περικλέους), πραγματοποίησε χθες ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Η εκδήλωση ενημέρωσης έγινε στο δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, σε περιορισμένο ακροατήριο, λόγω της πανδημίας, με παριστάμενους τους αιρετούς και τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων των δύο Κοινοτήτων. 

Το τεράστιο αυτό πρόβλημα προέκυψε ως γνωστόν στις 21 Μαΐου 2020 όταν ξέσπασε ισχυρή νεροποντή στην περιοχή του δήμου Θέρμης, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πολλές Κοινότητες (Καρδία, Θέρμη, Ν. Ραιδεστός, Ν. Ρύσιο, Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Τρίλοφος, Πλαγιάρι). Η μεγαλύτερη από τις καταστροφές σημειώθηκε στην οδό Περικλέους, το δρόμο ο οποίος συνδέει τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι. Το πρόβλημα στον συγκεκριμένο δρόμο προέκυψε επειδή, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και υπήρξε αστοχία στο πρανές επιχώματος στο ρέμα μεταξύ των δύο οικισμών, προκαλώντας καθιζήσεις, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα.  

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος “ο δήμος, αν και δεν έχει την αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο έργο, καθώς αυτή ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντούτοις, από την πρώτη στιγμή και με δικούς του πόρους, προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να περιορίσει την έκταση των ζημιών, να διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση του δρόμου το ταχύτερο δυνατόν”. 

Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα όλων των ενεργειών τις οποίες έκανε ο δήμος, από την επόμενη κιόλας μέρα έως και τώρα που, έπειτα από πολλή και σκληρή δουλειά, αναδείχθηκε ανάδοχος και επίκειται η έναρξη των εργασιών. Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Θέρμης “η διοίκηση του δήμου προσπάθησε και πέτυχε όλες οι πληγείσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου και του δρόμου που συνδέει τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι, να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2020, με ισχύ για διάστημα έξι μηνών και στη συνέχεια δόθηκαν άλλες τρεις εξάμηνες παρατάσεις ως τον Μάιο του 2022. Η κίνηση αυτή ήταν αναγκαία προκειμένου οι βλάβες να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό, παρακάμπτοντας τις συνήθεις χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά και για να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες καθώς και για την κατασκευή των αναγκαίων έργων”. 

Παράλληλα, έπειτα από υποδείξεις των μηχανικών, ως πρώτο άμεσο μέτρο αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της οδού Περικλέους και η πλήρης απαγόρευση διέλευσης οχημάτων και πεζών καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος νέας κατολίσθησης. Αμέσως μετά ο δήμος προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, μέσω παρακαμπτηρίων οδών οι οποίες ασφαλτοστρώθηκαν και τοποθετήθηκαν και πινακίδες οδοσήμανσης στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας. 

Ο δήμος προχώρησε επίσης άμεσα στις πρώτες παρεμβάσεις στην περιοχή της κατολίσθησης, εκτρέποντας τα όμβρια ύδατα από το σημείο στο οποίο υπήρξε η αστοχία. Αυτό έγινε προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης, να προστατευτούν τα δίκτυα αγωγών κοινής ωφέλειας (φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης κ.ά.) τα οποία διέρχονται από εκεί, καθώς και για να μην προχωρήσει περαιτέρω η κατολίσθηση.

Από τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου 2020 κινήθηκαν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάθεση του έργου ασφαλτόστρωσης όλων των παρακαμπτήριων οδών και την οδοσήμανσή τους προκειμένου να συνδέονται οι οικισμοί Τριλόφου και Πλαγιαρίου από εναλλακτικές διαδρομές. Παράλληλα, ανατέθηκε η μελέτη αυτοψίας και αποτίμησης του φαινομένου της κατολίσθησης. Στις 27 Οκτωβρίου 2020 εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των έργων αποκατάστασης της οδού Περικλέους. 

Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Θέρμης, ο δήμος εξ αρχής θέλησε να πάρει στη δική του ευθύνη το έργο, το οποίο ανήκε στην Περιφέρεια, κάτι που έγινε τελικά, σε συνεννόηση με την ΠΚΜ, στις 20 Μαΐου 2021, με προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν οι δύο φορείς.

Κατασκευή γέφυρας

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι “ο δήμος Θέρμης, πριν ακόμη να αναλάβει, μέσω της προγραμματικής σύμβασης με την ΠΚΜ την ευθύνη των εργασιών αποκατάστασης του δρόμου, έτρεξε όλες τις διαδικασίες, με τις δικές του υπηρεσίες, για την ανάθεση της μελέτης από την οποία θα προέκυπτε ποια ήταν η καταλληλότερη λύση αποκατάστασης των ζημιών. Οι μελετητές εξέτασαν τρεις εναλλακτικές λύσεις. 

Η πρώτη περιλάμβανε ενίσχυση του υπάρχοντος επιχώματος καθώς και του πλακοσπεπή οχετού, με παράλληλες εργασίες διευθέτησης και προστασίας της κοίτης του ρέματος. 

Η δεύτερη λύση προέβλεπε την καθαίρεση του υπάρχοντος επιχώματος και του οχετού και την κατασκευή νέων με παράλληλη διευθέτηση της κοίτης του ρέματος. 

Η τρίτη λύση, η οποία και τελικά προκρίθηκε, προβλέπει την κατασκευή γέφυρας στη θέση του υπάρχοντος επιχώματος, σε συνδυασμό με νέα, βελτιωμένη χάραξη της οδού Περικλέους. Η νέα χάραξη της οδού θα είναι υπερυψωμένη στη θέση της γέφυρας σε σχέση με την υφιστάμενη οδό ώστε να μειωθεί η απότομη κλίση που έχει σήμερα ο δρόμος και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την αποστράγγιση της οδού. Θα έχει διευρυμένο πλάτος κυκλοφορίας και μεγάλα πεζοδρόμια εκατέρωθεν, με στηθαία ασφαλείας κατά τους σύγχρονους κανονισμούς για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων, βαρέων οχημάτων και πεζών. 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποστράγγισης της οδού από τα όμβρια και η διοχέτευσή τους στο ρέμα ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση υδάτων στο κατάστρωμα όπως συνέβαινε σε περιπτώσεις ισχυρής βροχόπτωσης. 

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας θα καθαιρεθεί το επίχωμα και ο υφιστάμενος

Πότε θα ξεκινήσει το έργο, πότε θα τελειώσει; 

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος με την παραλαβή της πρότασης των μελετητών που προέκριναν τη λύση της κατασκευής καινούργιας γέφυρας, ο δήμος προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή της, στις 16 Ιουνίου 2021 και η μελέτη παραδόθηκε σε χρόνο – ρεκόρ, στις 27 Οκτωβρίου 2021. Αμέσως μετά ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση των επτά αναγκαίων μελετών καθώς και για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου ώστε να επιλεγεί ανάδοχος το ταχύτερο δυνατό. Αυτές ολοκληρώθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2022 κι αμέσως ξεκίνησαν άτυπες διαβουλεύσεις με εργοληπτικές εταιρείες προς τις οποίες απευθύνθηκε πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Μάλιστα, στη διαβούλευση κλήθηκαν και παρέστησαν και οι επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων. 

Στο τέλος Μαρτίου 2022, δύο από τις εργοληπτικές εταιρείες κατέθεσαν προσφορές και στις 6 Απριλίου έγινε η επιλογή του αναδόχου. Ακολουθεί ένα τρίμηνο στη διάρκεια του οποίου αναμένεται να τρέξουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ο.κ.), υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο και γύρω στο τέλος Ιουνίου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν χρόνο.