Τροπολογία για τον Τύπο φέρνει αλλαγές στα έντυπα και προαναγγέλλει παρόμοιες παρεμβάσεις και στις ιστοσελίδες.

Η τροπολογία κατατέθηκε την Δευτέρα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ψηφίστηκε χθες. Η κυβέρνηση επικαλείται τη διασφάλιση δικαιωμάτων θιγόμενων πολιτών από δημοσιεύματα, σε έντυπα, που προσβάλλουν βάναυσα την προσωπικότητά τους.

Όπως τόνισε στη Βουλή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου- συνιστά μια πολύ σημαντική θεσμική παρέμβαση της Κυβέρνησης που αφορά την ποιότητα της Δημοκρατίας μας, την ενίσχυση και  το κύρος των θεσμών, αλλά και την θωράκιση  της αξιοπρέπειας  των πολιτών. Πρόσθεσε ότι η ελευθερία του Τύπου κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του Ελληνικού Συντάγματος, όπου περιγράφονται σοφά και με ακρίβεια οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται τόσο  ο Τύπος όσο και η προστασία  των πολιτών από ανακριβή, υβριστικά και δυσφημιστικά δημοσιεύματα. Υποστήριξε ότι ο υπάρχων νόμος αφήνει  περιθώρια σε κάποιους να καταστρατηγούν το πνεύμα του Συντάγματος και να ασχημονούν κατά του Τύπου και της κοινωνίας.

Η τροπολογία δεν αφορά μόνον το περιεχόμενο δημοσιευμάτων, αλλά και το θέμα της ιδιοκτησίας. καθώς σε κάποια έντυπα ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχουν και τόση σχέση με τον μεγαλομέτοχο. Επίσης, οι διευθυντές αρκετές φορές δεν είναι μέλη των επαγγελματικών ενώσεων.

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Σε κάθε εφημερίδα ορίζονται διευθυντής και διευθυντής σύνταξης, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση επιβάλλεται εντός 10 ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

2. Στο έντυπο της εφημερίδας αναγράφονται ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση επιβάλλεται εντός 10 ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων 10.000 ευρώ.

3. Στο έντυπο της εφημερίδας αναγράφεται ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση επιβάλλεται εντός 10 ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.​​​​​

4. Τα βεβαιωμένα πρόστιμα παρακρατούνται από τα πρακτορεία διανομής Τύπου και αποδίδονται αμελλητί. Η απόδοση του ποσού των προστίμων προηγείται οποιασδήποτε κατάσχεσης εις χείρας του πρακτορείου από τρίτο ή εκχώρησης απαίτησης σε τρίτο.

5. Εφόσον η αξίωση κατά εφημερίδας δεν καλύπτεται για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία, υπέχει την ίδια υποχρέωση ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων

6. Για την αξιολόγηση της δυσχερώς επανορθώσιμης ή ανεπανόρθωτης βλάβης της εφημερίδας στο πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου της παρούσας παραγράφου προσμετράται η οικονομική κατάσταση του μετόχου ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Για την αξιολόγηση της συνδρομής του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου λαμβάνονται υπόψη καταδίκες σε βάρος της εφημερίδας για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμηση.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου.