«Η εθνική οικονομία, χάρη στις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε η Κυβέρνηση πατά σταθερά και εκτινάσσεται. Παρά την πανδημία, συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Όπως τόνισε  ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα.  Η ανάπτυξη το 2021 -όπως εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- φτάνει στο 8,5% και θα συνεχιστεί  τόσο το 2022 (με 4,9%) όσο και το 2023 (με 3,5%)».

Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης σε χαιρετισμό του στο 5ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, που διοργανώνουν διαδικτυακά το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης το MyPortal και το “Πολιτικό Ημερολόγιο-Ατζέντα Θεσσαλονίκης” με κεντρικό θέμα την “Καινοτομία”. 

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα επιτυγχάνει το 2021 τη δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020. Αλλά και τη δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη -σωρευτικά- την τριετία 2021 -2023. Υπάρχει ήδη σημαντική άνοδος των εξαγωγών, της βιομηχανικής παραγωγής, του τουρισμού, των ξένων επενδύσεων».

«O Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών στηρίζει έμπρακτα και την Ανάπτυξη και την Καινοτομία», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, ενώ αναφερόμενος στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα, τόνισε: «Διατήρησε την αρμοδιότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτήν. Και όχι μόνο: Για επόμενες προκηρύξεις συνεχίζει με την αρμοδιότητα για επενδυτικά σχέδια που θα έχουν προϋπολογισμό από 1.000.000 ευρώ ως 3.000.000 ευρώ. Αναγνωρίζεται, ουσιαστικά, το έως τώρα έργο της στη στήριξη των ιδιωτών επενδυτών και του υγιούς επιχειρείν. Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες σε έξι προκηρύξεις καθεστώτων και ολοκληρώνουμε, ως το τέλος Φεβρουαρίου και τις υπόλοιπες έντεκα. Το σύνολο καταβληθεισών ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια, για το 2021, ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ».

Ανέφερε και τους στόχους του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης για το 2023. Όπως είπε, ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, το 2022 στοχεύει:

-Στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης, κατ΄ εφαρμογή των επενδυτικών νόμων, επενδυτικών σχεδίων και τη συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και σε δράσεις προώθησης της καινοτομίας. 

-Στην ανάπτυξη εξωστρεφών δράσεων περιφερειακής πολιτικής για την ισόρροπη και βιώσιμη παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Μακεδονίας και Θράκης. 

-Στην ανάπτυξη δράσεων προώθησης των διεθνών, διασυνοριακών και διακρατικών συνεργασιών. 

-Στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, μέσω προγραμμάτων όπως το ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, το ΣΤΗΡΙΖΩ, το BENEFIT.