Αρχίζουν, το επόμενο χρονικό διάστημα, στη Χαλκιδική οι εργασίες για την ανακατασκευή και σταθεροποίηση τμημάτων της οδού που συνδέει το λιμάνι της Δάφνης με τη διοικητική πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, τις Καρυές. 
Πρόκειται για την κεντρική οδό του Αγίου Όρους, που κατασκευάστηκε το 1961 και τον Απρίλιο του 2020 υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω κατολισθήσεων από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που είχαν πλήξει την περιοχή. 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού ενώ, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Πάρι Μπίλλια, «μέσα σε 20 με 25 μέρες θα υπογραφεί η σύμβαση και μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες, που αναμένεται να διαρκέσουν 18 μήνες, κατά το χρονοδιάγραμμα του έργου». 
«Οι ζημιές είναι αρκετά μεγάλες, ενώ ο δρόμος Δάφνης - Καρυών έχει σπάσει σε συγκεκριμένα σημεία, γι’ αυτό και η Ιερά Κοινότητα εκπόνησε μια μελέτη για να επιλύσει όλα τα προβλήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν μετά τη θεομηνία του Απριλίου του 2020. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν αντιστηρίξεις των πρανών, κατασκευή κάποιων οχετών, επισκευή του οδοστρώματος ώστε για να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου και να μπορεί να επικοινωνεί η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, οι Καρυές, με τη Δάφνη», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπίλλιας. 
Σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή, οι μετακινήσεις των επισκεπτών και των εργαζομένων γίνονται από παρακαμπτήριες οδούς, οι οποίες δεν έχουν και την απαραίτητη οδική ασφάλεια που πρέπει να έχει ένας δρόμος, στον οποίο μάλιστα κυκλοφορούν και μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά που επιτείνουν το πρόβλημα». Με την αποκατάσταση του δρόμου αναμένεται να τεθεί τέλος στην ταλαιπωρία του κόσμου και να λυθεί το ζήτημα της εύκολης και ασφαλούς μετακίνησης στο Άγιον Όρος. 
Ο δρόμος διανοίχτηκε το 1961, είναι μικρού πλάτους και σε πολλά σημεία είχε κατασκευαστεί με σκυρόδεμα, το οποίο έχει καταστραφεί. Οι παρεμβάσεις και οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν σε σημεία όπου υπήρξαν βλάβες, ενώ προβλέπονται έργα αντιστήριξης με τη χρήση φρεατοπασσάλων και με αγκύρια. Συγκεκριμένα, σε τρεις περιοχές υπήρξαν γενικευμένες μεγάλες κατολισθήσεις, εξαιτίας των οποίων καταστράφηκε πλήρως ο δρόμος σε μήκη της τάξης των εξήντα έως ενενήντα μέτρων ανά περιοχή. Γι αυτές, είναι απαραίτητη η κατασκευή ειδικών γεωτεχνικών έργων. Επιπλέον, σε δύο ενδιάμεσες θέσεις όπου κατολίσθησαν ορύγματα από τα απότομα πρανή και επιχώθηκε η οδός από τα υλικά που έπεσαν, προβλέπεται επίσης η κατασκευή κατάλληλων τοίχων αντιστήριξης των ασταθών πρανών για την προστασία της οδού. 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι επτά εκατομμύρια ευρώ.