Τη διερεύνηση των κριτηρίων με τα οποία επιλέγονται οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης από τη Δημόσια Επιχείρηση Διαχείρισης Δικτύων Αερίου(ΔΕΔΑ), ζητούν με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν τριάντα επτά (37) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Όπως αναφέρουν, η ΔΕΔΑ, με τρεις διακηρύξεις που ανήρτησε τον Οκτώβριο του 2021 στην ιστοσελίδα της, ζητά προσφορές :α) για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού άθλησης ενηλίκων εξωτερικού χώρου, χωρίς να αναφέρεται σε ποια περιοχή θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός αυτός, β)για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στην Ξάνθη, στη Δράμα και στην Κομοτηνή και γ) για την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων διακηρύξεων ανέρχεται σε 402.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

"Η επιλογή της ΔΕΔΑ να προχωρήσει σε διακηρύξεις με αντικείμενο που δεν συναρτάται με τους καταστατικούς της σκοπούς, αλλά και οι περιοχές οι οποίες θα ωφεληθούν από τις παραπάνω δράσεις κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας δημιουργούν ερωτηματικά", όπως αναφέρουν οι βουλευτές. Ζητούν να πληροφορηθούν "με ποια κριτήρια ελήφθησαν οι παραπάνω αποφάσεις, πώς κατανέμονται στους Δήμους, στην περιοχή των οποίων υλοποιούνται έργα της εταιρίας, και με ποια στοιχεία επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές έναντι των άλλων περιοχών που υλοποιούνται έργα της εταιρείας". Ζητούν ακόμη να μάθουν σε ποιες περιοχές που εκτελεί έργα (συγχρηματοδοτούμενα ή μη) η ΔΕΔΑ έχουν υλοποιηθεί έργα κοινωνικής ευθύνης ή αντισταθμιστικά ή δωρεές και αν υπάρχουν και «δράσεις κοινωνικής ευθύνης» που υλοποιούνται σε περιοχές όπου δεν υλοποιεί έργα η ΔΕΔΑ.  

Επισημαίνουν ότι οι εταιρείες στα πλαίσια χρηματοδότησης δράσεων κοινωνικής ευθύνης οφείλουν να λειτουργούν με διαφανή κριτήρια και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις του κάθε Δήμου.

Ζητούν τέλος, να κατατεθούν οι αποφάσεις της ΔΕΔΑ από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα για όλες τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί και τα κριτήρια με τα οποία επιλέχτηκαν οι ΟΤΑ και οι φορείς στους οποίους απευθύνονται.