Άλλη μια ψηφιακή ευκολία θα ανακοινώσει, μέσα στις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Αφορά την σύνταξη ψηφιακών ιδιωτικών συμφωνητικών, τα οποία θα μπορούν να συνυπογράφουν οι πολίτες χωρίς φυσική παρουσία.

Από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά περισσότερες από 6.000.000 υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις. Κάθε μία από αυτές, συνεπάγεται μια επίσκεψη σε ΚΕΠ και Αστυνομικά Τμήματα που δεν πραγματοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει κερδισμένο χρόνο, κερδισμένους πόρους, κερδισμένη ενέργεια τόσο για τον πολίτη, όσο και για τη Διοίκηση. 

Μπαίνει, έτσι, μπροστά και η  «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου»., που είναι, ουσιαστικά, διεύρυνση της υπηρεσίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης. Με την νέα υπηρεσία, οι πολίτες θα μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά ιδιωτικά συμφωνητικά και να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής τους μέσω του gov.gr σε οποιοδήποτε έγγραφο.

Με μια απλούστατη διαδικασία, θα μπορούν δυο συμβαλόμενοι πολίτες να σκανάρουν ή να φωτογραφίσουν με το κινητό τους το συμφωνητικό, να το ανεβάσουν στην υπηρεσία του gov.gr και να το υπογράψουν διαδοχικά.

Με την ίδια διαδικασία ταυτοποίησης όπως για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης και με τη χρήση κωδικού μιας χρήσης στο κινητό τους, θα έχουν στη διάθεσή τους το έγγραφο με επίσημη ψηφιακή σφραγίδα σε κάθε σελίδα, για κάθε νόμιμη χρήση.