Ο Δήμος Χαλκηδόνος, στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, που εκπονεί ο ΟΑΕΔ, με τίτλο “Απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών”, επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό από τα μητρώα του ΟΑΕΔ με τις κάτωθι ειδικότητες:

A.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ (αριθμός θέσεων 2)

Περιγραφή θέσης

Κωδικός ΟΑΕΔ

Πλήθος

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

884000- ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

B.        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ (αριθμός θέσεων 15)

Περιγραφή θέσης

Κωδικός ΟΑΕΔ

Πλήθος

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

916208 - ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΗΔΕΣ

15

Γ.       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ (αριθμός θέσεων 2)

Περιγραφή θέσης

Κωδικός ΟΑΕΔ

Πλήθος

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

343303-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

   1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

311209-ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ,ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

   1

 

Δ.      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ (αριθμός θέσεων 1)

Περιγραφή θέσης

Κωδικός ΟΑΕΔ

Πλήθος

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

Καλούνται οι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ανεργίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και κατέχουν τις προαναφερθείσες ειδικότητες, να επικοινωνήσουν με τον ΟΑΕΔ Ιωνίας προκειμένου να λάβουν την συστατική επιστολή, την οποία θα προσκομίσουν στο Δήμο Χαλκηδόνος.