Μέτρα άμεσης ανακούφισης 19 σημείων για τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από τις 18 Αυγούστου στο Arogi.gov.gr.

Αναλυτικά τα μέτρα:

1. Παροχή Στεγαστικής Συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων έως 150.000 ευρώ με το 80% δωρεάν και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, καταβάλλεται αποζημίωση οικοσκευής  6.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 4.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 2.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες.

Οι αιτήσεις Στεγαστικής Συνδρομής θα γίνονται από τις 18 Αυγούστου στην πλατφόρμα arogi.gov.gr και η εκταμίευση της προκαταβολής μαζί με την αποζημίωση οικοσκευής θα γίνεται λίγες μέρες μετά.

2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν, έως το 70%, της συνολικής εκτιμηθείσας ζημίας, έναντι 30% τα προηγούμενα χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3. Απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις,  που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημιές που τις καθιστούν μη λειτουργικές συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

4. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023 των ακινήτων που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

5. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

6. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, όλων των εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες.

7. Κεφαλαιοποιούνται και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, για την περίοδο μέχρι 31 Ιουλίου 2021. 

8. Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

9. Ρυθμίζεται  σε 12 ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και ξεκινά από Φεβρουάριο 2022 η καταβολή των οφειλών που κεφαλαιοποιούνται ή αναστέλλονται,

10. Καταβάλλεται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 718,65 ευρώ στους εργαζόμενους που διέκοψαν την εργασία τους, σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή, με εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

11. Χορηγείται το ελάχιστο τακτικό επίδομα ανεργίας 5 μηνών (1.996,25 ευρώ + 10% για κάθε εξαρτώμενο μέλος + αναλογία δώρου Χριστουγέννων) για όσους εργαζόμενους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επίδομα τακτικής ανεργίας και διέκοψαν την εργασία τους, σε επιχειρήσεις  που υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή.

12. Αναστολή κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις. Σε αυτά, συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

13. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις.

14. Διαγραφή από τη ΔΕΗ των οφειλών προσώπων των οποίων η οικία έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές.

15. Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ρητινοκαλλιεργητές που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας και των Γερανείων Ορέων 3,7 εκατ. ευρώ επιπλέον από την τακτική ετήσια επιχορήγηση.

16. Επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Αποκατάσταση των Υποδομών, που υπέστησαν καταστροφές και για τα πρώτα έργα ανασυγκρότησης ύψους αρχικά 20 εκατ. ευρώ.

17. Παροχή έκτακτης χρηματοδότησης στα Κέντρα Διάσωσης και Περίθαλψης Άγριας Ζωής που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές με το ποσό των 200.000 ευρώ.

18. Παροχή «voucher» 200 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», σε πληγέντες μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές και εκπαιδευτικούς για αγορά ψηφιακού εξοπλισμού.

19. Επιπλέον για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους Δήμους Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Ευβοίας  ανεξαρτήτως ζημιάς προβλέπεται αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, ασφαλιστικών εισφορών,  δανειακών υποχρεώσεων και διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιπλέον, ειδικά για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους δύο Δήμους, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι και για διάστημα 3 μηνών.