Σε πράσινο επίπεδο βρίσκεται σταθερά το ιικό φορτίο του κορωνοϊού στα λύματα της Θεσσαλονίκης, στην έρευνα που διεξάγει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ. 

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα για την πορεία της πανδημίας στην πόλη, φαίνεται πως όλες οι αναλύσεις από την αρχή του έτους δείχνουν οριζοντίωση της επιδημιολογικής καμπύλης. 

Παρόλα αυτά η ομάδα του ΑΠΘ προειδοποιεί πως οι συνεχείς μεταλλαγές στο γονιδίωμα του ιού και η διαφαινόμενη διασπορά στη χώρα πολύ πιο μεταδοτικών στελεχών, όπως η «βρετανική μετάλλαξη», μπορούν να ανατρέψουν την καλή εικόνα από τη μία μέρα στην άλλη