Την αντίθεσή του στην ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών (ιχθυοτροφείων και οστρακοκαλλιεργειών) εντός των ορίων της πλέον τουριστικής ζώνης της Ολυμπιάδας, εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη στην τελευταία του συνεδρίαση.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις αιτιάσεις του Τοπικού Συμβουλίου και κατοίκων της Ολυμπιάδας, αλλά και τις πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης στις οποίες επενδύει ο Δήμος Αριστοτέλη, το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι:

Η παράλια ζώνη, που έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν και έχει επιλεγεί προσφάτως από ιδιώτες επενδυτές, ως κατάλληλη προς υποδοχή ιχθυοκαλλιεργειών και οστρακοκαλλιεργειών, περιλαμβάνει μερικές από τις πλέον τουριστικές τοποθεσίες της περιοχής, ενώ βρίσκεται εντός του οπτικού πεδίου των επισκεπτών των Αρχαίων Σταγείρων, γεγονός που πλήττει την πολιτιστική και τουριστική υπεραξία ενός Εθνικού Μνημείου, συνδεδεμένου με την γενέτειρα της εμβληματικής και οικουμενικής προσωπικότητας του αρχαίου φιλοσόφου Αριστοτέλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρεί ότι κάθε χερσαία και θαλάσσια εγκατάσταση τέτοιων δραστηριοτήτων ορατών από τους επισκέπτες σε τοποθεσίες υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές που προβλέπονται από την ΠΟΑΥ Β11 ΙΕΡΙΣΣΟΥ, πόσο μάλλον εγκαταστάσεις που εγείρουν σημαντικούς προβληματισμούς για την ισορροπία του οικοσυστήματος, σε μια περιοχή ενταγμένη στους τουριστικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του Δήμου και των τοπικών τουριστικών παραγόντων, χρήζουν επανεξέτασης και επαναχωροθέτησης.

Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη ομοφώνως αποφάσισε:

1ον) Να συνταχθεί με τα ψηφίσματα της τοπικής κοινωνίας της Ολυμπιάδας.

2ον) Να ζητηθεί επίσημη ενημέρωση και διαβούλευση με τα αρμόδια θεσμικά όργανα.

3ον) Να διερευνηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήματος, για αποχαρακτηρισμό εκτάσεων που επηρεάζουν άμεσα το τουριστικό προϊόν της περιοχής από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Από την αρχή της θητείας μας, θέσαμε την τουριστική ανάπτυξη ως βασικό πυλώνα της πολιτικής μας για το μέλλον αυτού του τόπου, στο πλαίσιο ενός πολυδιάστατου παραγωγικού μοντέλου, που δεν θα αποτρέπει μεν νέες και ποικίλες επενδυτικές δραστηριότητες, με την προϋπόθεση όμως, ότι αυτές σέβονται τις προτεραιότητές μας. Δεν είμαστε εχθροί των επενδύσεων, πόσο μάλλον, όταν αυτές μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Γι` αυτό και στην προκειμένη περίπτωση, είμαστε πρόθυμοι, σε διάλογο με κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και το Τοπικό Συμβούλιο, να διερευνήσουμε την πιθανή ύπαρξη εναλλακτικών τοποθεσιών ανάπτυξης επενδυτικών δραστηριοτήτων, υπό τον όρο πως δεν θα πλήττουν το τουριστικό προϊόν της Ολυμπιάδας, ή οποιασδήποτε άλλης κοινότητας της παράκτιας ζώνης του Δήμου Αριστοτέλη.»