Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 η Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών  του Δήμου Θεσσαλονίκης, που προσωρινά είχε αναστείλει τη διά ζώσης εξυπηρέτηση μηχανικών/κοινού λόγω κορωνοϊού.

Με την επανέναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας η εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού και με την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί τα ραντεβού θα καθορισθούν με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (σειρά προτεραιότητας), κατόπιν επικοινωνίας της υπηρεσίας με τους ενδιαφερόμενους. Ανάλογη τακτική θα εφαρμοσθεί και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από εδώ και στο εξής.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης αναφορικά με αντίγραφα οικ. αδειών είναι: 2313 318.120 και 2313 318.123.