Του Δημητρίου Γ. Νάτσιου


 Συνέντευξη του Χρ. Σύρπα στο «Σ.Θ». εφ’ όλης της «τουριστικής ύλης» Εξηγεί τι πήγε καλά και τι δεν αποδίδει με την τουριστική στρατηγική του νομού μας και εστιάζει σε όσα πρέπει να γίνουν για να έρθουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα

 

Ο  Χρήστος  Σύρπας διετέλεσε Προϊστάμενος Τουρισμού στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) Σερρών και για ένα μικρό χρονικό διάστημα υπηρέτησε την  Περιφερειακή Ενότητα  Σερρών  από την ίδια θέση. Σήμερα δηλώνει απλός πολίτης των Σερρών. Δεν σπούδασε τουρισμό, αλλά χημεία. Οι απόψεις-απαντήσεις  του στο θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε στο «Σ.Θ.» στηρίζονται σε “προσλαμβάνουσες” από την πολυετή – λόγω θέσης του στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση –  εμπειρία.   


 ]Πιστεύετε ότι ο νομός μας ανήκει στις «τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές»; Αν ναι, γιατί και ποιες είναι οι προοπτικές να κατακτήσει μία θέση  στις  «ανεπτυγμένες»;


 Σαφώς και ανήκει στις «τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές» αφού, αφενός το τουριστικό «ανάγλυφο» της περιοχής μας είναι πλούσιο και πολυποίκιλο- μικρογραφία αυτού της χώρας- και αφετέρου η εργώδης προσπάθεια είκοσι πέντε (25) ετών τώρα, εκ μέρους τόσο  της Διοίκησης (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Ενότητα), όσο και  της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης και συνεπώς υπέρ αυτής της κατάταξης.


Δεν αιθεροβατώ, όπως επίσης γνωρίζω καλά ότι ο νομός μας δεν ανήκει στις περιοχές «υψηλής ζήτησης» ( Χαλκιδική, νησιά κλπ). Ένας συνδυασμός όμως :


συνέχισης αυτής της προσπάθειας

προτεραιοποίησης του τουρισμού στα πλάνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

πίστης ότι ο τουρισμός είναι εν δυνάμει οικονομικό μέγεθος και για την περιοχή μας

απόκτησης τουριστικής συνείδησης από όλους τους κρίκους της τουριστικής αλυσίδας

αξιοπιστίας των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών

βελτιστοποίησης των υποδομών, δημόσιων και ιδιωτικών,που εν δυνάμει αυξάνει τις ροές προς την περιοχή μας, με συνεπαγωγή την αύξηση του τουριστικού μας ΑΕΠ, είναι σε θέση να καταστήσει – τουλάχιστον αναλογικά- την περιοχή μας «τουριστικά ανεπτυγμένη»

Το πλεονέκτημα του «τουρισμού τεσσάρων εποχών»


 To κυρίαρχο μοντέλο τουρισμού στη χώρα μας είναι το «ήλιος –θάλασσα». Στον αντίποδά του  είναι η «εναλλακτική πρόταση». Πιστεύετε ότι το δεύτερο μπορεί να ανταγωνισθεί το πρώτο; Αν ναι, πώς;


 Όντως, το μοντέλο Sun Sea Sand (SSS) κυριαρχεί στη χώρα μας. Το μοντέλο, που ο νομός μας «υπηρετεί», είναι ο εναλλακτικός τουρισμός, που μέχρι σήμερα μακράν υπολείπεται του πρώτου.


Ωστόσο,  θα μπορούσα κατ΄αρχάς να αναφέρω ως  ανταγωνιστικό στοιχείο το ότι το πρώτο έχει περιορισμένη διάρκεια,  4-5 μήνες με αιχμή 2 μήνες, ενώ το δεύτερο είναι τεσσάρων (4) εποχών.


Ένα δεύτερο στοιχείο ανταγωνισμού είναι ότι η εναλλακτική πρόταση απευθύνεται σε συνειδητοποιημένα «κοινά», με υψηλά συνήθως εισοδηματικά χαρακτηριστικά- όπως αίφνης ο συνεδριακός τουρισμός- σε αντίθεση με το πρώτο μοντέλο, που αφορά σε μαζικό τουρισμό ποικίλης κοινωνικής και οικονομικής διαστρωμάτωσης.


Πιστεύω ότι μία επιθετική καμπάνια, με ευρηματικό τρόπο διείσδυσης σε ειδικά και όχι μόνο κοινά, κοινωνικές ομάδες, συλλόγους, εκπαιδευτικές κοινότητες κλπ, και ακόμη μία διαρκής και  αξιόπιστη ενημέρωση επαγγελματιών του τουρισμού που διακινούν μαζικό τουρισμό (τουριστικοί πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ),  είναι δυνατόν να μικρύνουν τη διαφορά, που τώρα σαφώς είναι υπέρ του πρώτου μοντέλου.


Θα έλεγα ότι ο εναλλακτικός τουρισμός σε επίπεδο χώρας είναι η ήρεμη δύναμη – με αιχμικές και εξωαιχμικές δυνατότητες – που αμβλύνει την εποχικότητα του μοντέλου «ήλιος-θάλασσα».


Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται στο νομό μας οι υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές; Ποιός ο ρόλος τους  στην τουριστική ανάπτυξη;


 Ξεκινώντας από το δεύτερο λέω κατηγορηματικά και σαφέστατα ότι είναι καταλυτικός ο ρόλος των υποδομών στην τουριστική ανάπτυξη, που αυτονόητα χωρίς αυτές απλούστατα δεν υπάρχει.


Η ενδεικτική αναφορά μου στα παρακάτω :


ο κάθετος άξονας της Εγνατίας οδού, που φέρνει το αεροδρόμιο «Μακεδονία» κοντά στις Σέρρες μία (1) ώρα χρόνο

το ικανοποιητικό επίπεδο του επαρχιακού δικτύου του νομού μας

η σιδηροδρομική σύνδεση των Σερρών με Θεσ/νίκη και όχι μόνο

η προσβασιμότητα στους διάφορους πόλους τουριστικής έλξης της περιοχής μας

οι «προσεγμένες» περιοχές Ramsar, Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του νομού

σε συνδυασμό με :


την ικανοποιητικά επαρκή και σε διασπορά ξενοδοχειακή υποδομή του νομού μας

τις συνεδριακές αίθουσες

το πλούσιο πολιτιστικό και πολιτισμικό απόθεμα της περιοχής μας

κλπ μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι όλα αυτά- μπορούν να αναφερθούν και άλλα- συνιστούν ένα ενθαρρυντικό υπόστρωμα στο τουριστικό μας προϊόν, ώστε αυτό- έστω και με μία διασταλτική διάθεση- να μπορεί να χαρακτηρισθεί ώριμο, προσεγγίζον το χαρακτηρισμό «ανεπτυγμένο».


 Τα «φάλτσα» του «Καλλικράτη» που ‘άφησαν πίσω τον τουρισμό στις Σέρρες


Δέκα (10) χρόνια «Καλλικράτη». Κάνετέ μας ένα σύντομο απολογισμό της επίδρασής του στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.


«Καλλικράτης» λοιπόν. Ο σχεδιασμός, η στρατηγική της τουριστικής προβολής, οι αποφάσεις γενικώς για όλη την Περιφέρεια, λαμβάνονται από το Μητροπολιτικό Κέντρο, τη Θεσσαλονίκη. Μικρές ανάσες αυτενέργειας και στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), από κύτταρα αυτοδιαχείρισης που ήταν πριν. Δεν υπάρχει πλέον το «αποφασίζουμε εμείς για μας», αλλά το «αποφασίζουμε όλοι για όλους». Το αποτέλεσμα – ως τουριστικό όφελος – των δέκα ( 10) ετών του «ενήλικα» πλέον Καλλικράτη όχι μόνο δεν άπτεται, αλλά ούτε καν εφάπτεται στις προσδοκίες μας, ως  περιφερειακή τουριστική κοινότητα, δηλ δεν είδαμε να εξακτινώνεται όφελος στις χαμηλής ζήτησης Ενότητες του εναλλακτικού τουρισμού.


Αιτία;


Πιστεύω η διαφορετικότητα του τουριστικού προϊόντος των διαφόρων ΠΕ και η εξ αυτής διαφορετικότητα των αναγκών και συνεπώς των «ανησυχιών»-αναζητήσεων  των ΠΕ σε τουριστική προβολή, αφού στο πνεύμα της ενιαίας προβολής ισχύει το «λίγο για όλους» και στο τέλος τίποτα. Από τις εκθέσεις αίφνης- ως παράδειγμα το αναφέρω – που συμμετέχει η Περιφέρεια, μόνο το 15% – και αν –  ενδιαφέρει την ΠΕ Σερρών.


Η ισορροπία θα μπορούσε να επέλθει με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην αυτενέργεια και αυτοδιαχείριση της τουριστικής προβολής του νομού μας εκ μέρους της ΠΕ, μέσα όμως από διάθεση ικανών-γενναίων πιστώσεων – με ψίχουλα δε γίνεται έργο σοβαρό – σ΄ένα πρόγραμμα ετήσιο που θα δρούσε παράλληλα και συμπληρωματικά με αυτό της Περιφέρειας, χωρίς –  εννοείται – αλληλεπικαλύψεις, ως ένα υποσύνολο στο συνολικό πρόγραμμα της τελευταίας, που θα «άκουγε» όμως τις ανάγκες του τόπου μας.


 Ποιος ο βαθμός συνεργασίας του Γραφείου Τουρισμού της ΠΕ Σερρών με τους Φορείς τουρισμού του νομού μας στην εποχή του «Καλλικράτη»;


Έχουν χαλαρώσει- έως ατονήσει – οι αρμοί του Γραφείου Τουρισμού με του διάφορους τοπικούς τουριστικούς Φορείς, δεν υπάρχει η ώσμωση του παρελθόντος, εξ αιτίας του ότι το κέντρο των αποφάσεων είναι πλέον η Θεσσαλονίκη.


Κυρίαρχο όργανο παλαιότερα στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ήταν η ΝΕΤΠ (Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής)-  θεσμικά μέλη της οποίας με δικαίωμα ψήφου ήταν οι διάφοροι τουριστικοί φορείς – το οποίο (όργανο) αποφάσιζε την ακολουθητέα στρατηγική προβολής σε ετήσια κάθε φορά βάση.


Σήμερα το Γραφείο Τουρισμού εξυπακούεται – που ειρήσθω εν παρόδω διοικητικά υπάγεται στη Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας και χωροταξικά στη ΠΕ Σερρών –  προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατά «ζωντανούς» αυτούς τους δεσμούς, μεταφέροντας προς αυτούς – τους Φορείς –  οποιαδήποτε πληροφόρηση και κομίζοντας στο Κέντρο τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους , ενώ –  πιστό στο θεσμικό του ρόλο (το Γραφείο) –  παρέχει κάθε είδους, εφικτή πάντα, συνδρομή.


Τι σημαίνει σωστή τουριστική προβολή


Μπορείτε να μας αναφέρετε ποια κατά τη γνώμη σας είναι η ακολουθητέα στρατηγική βέλτιστης τουριστικής προβολής, που να δίνει εν δυνάμει ένα θετικά κεφαλαιοποιημένο αποτέλεσμα για το νομό μας;


 Σκοπός οποιασδήποτε στρατηγικής προβολής θα πρέπει να είναι η  διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού προγράμματος ενεργειών ενημέρωσης και  προβολής, που θα απευθύνεται σε «κοινά» που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ως δυνητικοί επισκέπτες της περιοχής μας, αξιολογώντας τις σύγχρονες τάσεις τουρισμού, με σκοπό τον προσδιορισμό και την εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης της Ενότητάς  μας, η οποία θα αναδεικνύει με σαφήνεια και πληρότητα τις κεντρικές παραμέτρους του προγράμματος ενεργειών.


Έτσι λοιπόν θα μπορούσα να αναφέρω τα παρακάτω:


– Νέα στόχευση ή ενίσχυση προηγούμενων, όποιων απ’αυτές κρίνεται ότι υπηρετούν τη σχέση: κόστος/όφελος (νέες τουριστικές αγορές, νέα κοινά σε εσωτερικό και εξωτερικό).


– Πειστικόs τρόποs διείσδυσης σε κοινά από τα οποία μπορούμε να περιμένουμε αποτέλεσμα.


– Αξιόπιστη προσέγγιση του επαγγελματία τουριστικού  ή ταξιδιωτικού πράκτορα, που διακινεί μαζικό τουρισμό.


– Νέα δημιουργικά στο έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό, που να συνάδουν με το σημερινό αισθητήριο του κοινού ως προς την αισθητική της εικόνας και του κειμένου.


– Spots στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.


– Διαδίκτυο και social media


– Ελκυστική αισθητική των διαφημιστικών καταχωρήσεων στον έντυπο τύπο, που να κεντρίζει το ενδιαφέρον, με όχι στατικές εικόνες φύσης, αλλά με δράση στη φύση


– Events και happenings που να ενισχύουν το τουριστικό προφίλ του κάθε τόπου.


– Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand name) τουρισμού της Ενότητας, για ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της, μέσα από ευρηματικό logo.


– Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του πλάνου ενεργειών και δημοσιότητας.


– Εκθέσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και απολογιστικές εκθέσεις  υλοποίησης του  φυσικού αντικειμένου.


Αυτά σε συνδυασμό με :


Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,  την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού,  την ενίσχυση των συνεργιών, την  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, την  ενθάρρυνση καινοτόμων ενεργειών,  την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την προώθηση του Συνεδριακού Τουρισμού, την αξιοποίηση του εργαλείου των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) , τη  δημιουργία Φορέα-Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τουριστικής ανάπτυξης, αποτελούν ένα καλό μίγμα στρατηγικής στην τουριστική προβολή και ανάπτυξη.


Πιστεύετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα και οι Δήμοι μπορούν από μόνοι τους να εφαρμόσουν τη δική τους ανεξάρτητη προβολή ή το καλό αποτέλεσμα θα έλθει μέσα από συνέργιες;


 Για την Περιφερειακή Ενότητα μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις στη διαχείριση της τουριστικής προβολής, λόγω αφενός των διοικητικών δομών που διαθέτει και αφετέρου της συσσωρευμένης εμπειρίας πολλών ετών που απέκτησε στο αντικείμενο, καθώς επίσης και να ηγηθεί σχημάτων συνεργιών ή Προγραμματικών Συμβάσεων.


Για τους Δήμους όμως έχω να πω τα εξής:


Μόνο με ευρύτερες γεωγραφικές-τουριστικές ενότητες, μακριά από «σύνορα» και μικροπολιτικές νοοτροπίες-πρακτικές, θα μπορέσει να αποτελέσει ο τόπος μας «τόπο τελικού προορισμού» και όχι μόνο «διερχόμενου τουρισμού».


Πρέπει ευθύς εξ αρχής να γίνει κατανοητό ότι μόνο συντεταγμένες, συντονισμένες, στοχευμένες, συνεχείς και συνεπείς, με οσμή επαγγελματικής νοοτροπίας ενέργειες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.


Άναρχες, αποσπασματικές, χωρίς στόχευση, μεμονωμένες και ασυνεχείς ενέργειες κάθε Δήμου χωριστά, δημιουργούν ελάχιστο, έως μηδενικό, τουριστικό αποτέλεσμα.


Η Ελλάδα, ως ολότητα, αποτελεί σπουδαιότατο τουριστικό προορισμό. Η Κεντρική Μακεδονία μικρότερο, ο νομός μας ακόμη μικρότερο.


Ας σκεφθούμε, ένας Δήμος μας από μόνος του τι προορισμό  και τι διάρκειας «πακέτο παραμονής» στον εν δυνάμει επισκέπτη-τουρίστα, αποτελεί. Θα απογοητευθούμε.


Είναι λοιπόν ικανή και αναγκαία συνθήκη να δούμε το νομό μας ολόκληρο ως προορισμό με συνέργιες της ΠΕ, όλων των Δήμων  και, αν είναι δυνατόν, ιδιωτικών Φορέων, αν θέλουμε να κεφαλαιοποιηθεί, έπειτα από προσπάθειες, ένα θετικό αποτέλεσμα.   Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί αυτή τη στιγμή το μόνο Δημοσιονομικά εφικτό συνεργατικό σχήμα . Μια τέτοια λογική-πρακτική, πέρα από την οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία-ωφέλεια που προσφέρει η  συνεργατικότητα, έχει και θετικό οικονομικό υπόβαθρο, αφού αθροιστικά οι οικονομικές συνεισφορές ενός εκάστου Μέλους στον κοινό σκοπό, δημιουργούν μεγαλύτερο κεφάλαιο, απαραίτητο για οποιαδήποτε σοβαρή εξωστρεφή προοπτική.


Ποιους τρόπους τουριστικής προβολής θα προτείνατε;


 Αναφέρω ενδεικτικά κάποιους τρόπους:


συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις τουρισμού, για οικολογικό τουρισμό, μηχανοκίνητο αθλητισμό, σπηλαιολογικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό, “μονοπατητικό” τουρισμό, προσκυνηματικό τουρισμό κλπ

αξιοποίηση με κάθε τρόπο του διαδικτύου και όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

συμμετοχή σε μικρές αλλά ενδιαφέρουσες εκθέσεις γειτονικών χωρών, πέραν της Σόφιας και του Βελιγραδίου ( στις οποίες συμμετέχουμε. Υπάρχουν και άλλες).

–     τηλεόραση


–     ραδιόφωνο


–     έντυπα ΜΜΕ


–     outdoor διαφήμιση


–     σχολικός τουρισμός ( ημερίδες-παρουσιάσεις)


–     παρουσιάσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό


–     happenings και events σε σημεία μεγάλης κοσμοσυρροής, πχ εμπορικό κέντρο   Cosmos-Θες/νίκη


–    επιθετική καμπάνια σε συλλόγους, όπως ενδεικτικά είναι οι:


Φυσιολατρικοί

Οικολογικοί

Προσκυνηματικοί

Λοιποί

–   διασυνοριακές συνεργασίες σε εκδηλώσεις:


Πολιτιστικές

Αθλητικές

–    προβολή της γαστρονομίας και διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τις τοπικές παραγωγές


–    επιδίωξη δωρεάν προβολής από  τους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς


–    εμφανής προβολή στις πύλες οδικής εισόδου στη χώρα, εξωραϊσμός αυτών και  σύσταση εκεί Γραφείων τουριστικής πληροφόρησης


–   στοχευμένες επαφές –  σε υψηλό επίπεδο –  με μεγάλους tour operators εσωτερικού και εξωτερικού.


Υπάρχουν στην περιοχή μας τουριστικοί πόροι ανεκμετάλλευτοι ή μη επαρκώς αξιοποιημένοι; Αν ναι, γιατί;


 Υπάρχουν και αναφέρω μερικούς:


α) Μονοπάτια. Υπάρχουν πολλά, δίκτυο ολόκληρο στους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν την κοιλάδα-κάμπο των Σερρών, που είναι αχαρτογράφητα τα περισσότερα, χωρίς σήμανση, πληροφοριακές πινακίδες και γενικά μη πληρούντα τις προδιαγραφές του νόμου και συνεπώς μη δυνάμενα να αναδειχθούν και προβληθούν.


β) Φαράγγι του π. Αγγίτη για rafting, canoe-kayak.Εδώ και δέκα  (10) χρόνια ανενεργό-αναξιοποίητο από άποψη δραστηριοτήτων. Επενδύθηκε χρήμα


γ) Λιμάνι Αμφίπολης. Ξεκίνησε με αισιόδοξες προοπτικές και τώρα καταθλιπτική εγκατάλειψη. Επενδύθηκε Εθνικό και Κοινοτικό χρήμα.


δ) Κοιλάδα Κρουσοβίτη στη Σιντική.


ε) Κοιλάδα Αγ. Γεωργίου στο Δ. Σερρών


στ) Κοιλάδα Αγ. Βαρβάρας στο Δ. Σερρών


ζ) Λουτρά Θερμών-Νιγρίτας


η) Κωπηλατοδρόμιο Πεθελινού. Είναι για μεγάλες προοπτικές. Επαφίεται η αναπτυξιακή του προοπτική στις φιλότιμες προσπάθειες του εκεί «Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου».      Τι κάνουν οι Δήμοι για όλα αυτά;


Προφανώς δίνουν προτεραιότητα σε δράσεις-έργα, που έχουν μεγαλύτερα εγγύτητα στις ανάγκες των δημοτών και μικρότερο χρονικό ορίζοντα εμφάνισης των αποτελεσμάτων τους, σε αντίθεση με τον τουρισμό, που τα ευεργετικά του αποτελέσματα θέλουν υπομονή, επιμονή και χρόνο. Με απλά ελληνικά, θεωρούν τον τουρισμό πάρεργο.


Αιτίες;


Θα μπορούσα να αναφέρω:


την αμέσως παραπάνω που έθιξα ( κυρίαρχη κατά τη γνώμη μου αιτία)

την οικονομική δυσανεξία

τις δημοσιονομικές-γραφειοκρατικές δυσκαμψίες-αγκυλώσεις

τη σύγχυση πολλές φορές ως προς την αρμοδιότητα ανάληψης διοικητικής ευθύνης στη διαχείριση ενός θέματος-προβλήματος ( Δήμος; Περιφέρεια; Κράτος;)

την πλημμελή παρακολούθηση και συνεπώς αξιοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων

τις απεντάξεις έργων εξ αιτίας καθυστερήσεων ή και χρονοβόρων δημοσιονομικών διαδικασιών κλπ

 Πιστεύετε ότι οι προσπάθειες προβολής και διαφήμισης πρέπει να στοχεύουν μόνο την εσωτερική αγορά; Πόσο μπορούμε να ελπίζουμε στον εισερχόμενο τουρισμό;


 Η στόχευση των προσπαθειών μας θα πρέπει να είναι στην εσωτερική αγορά, σε μία αναλογία 1/5  σε σχέση με τον εισερχόμενο τουρισμό, αφού το μοντέλο του εναλλακτικού τουρισμού, που «υπηρετεί» η περιοχή μας, εκεί έχει τη δεξαμενή των ροών.


Και βέβαια μας ενδιαφέρει ο εισερχόμενος τουρισμός, αφού αυτός αφενός είναι συναλλαγματοφόρος και αφετέρου, το θεματικό τουριστικό προϊόν του νομού μας – βλέπε λ. Κερκίνη, Αυτοκινητοδρόμιο, Τύμβος Καστά κλπ – έχοντας διείσδυση στο «ξένο κοινό», μπορεί να στηρίξει  προσπάθειες προβολής στο εξωτερικό.


Άλλωστε αυτή η πίστη μου εδράζεται  και στα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας  ξένων τουριστών.


Άρα λέμε ναι στον εσωτερικό τουρισμό και δεν λέμε όχι στον εισερχόμενο.


 


Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να υλοποιείται μία τουριστική καμπάνια στο εξωτερικό;


Επιλογή κατ΄αρχάς των αγορών του εξωτερικού. Εδώ προέχει η συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις, συμβατές με τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής μας. Έτσι για παράδειγμα:


Λέστερ (Αγγλία) για οικολογικό τουρισμό ( λίμνες, birdwatching κλπ)

Τελ Αβίβ (Ισραήλ) για μηχανοκίνητο τουρισμό

Ουτρέχτη (Ολλανδία) για « μονοπατητικό» τουρισμό

Μόναχο ( Γερμανία) για σπηλαιολογικό τουρισμό

κλπ

Στη συνέχεια απαιτείται ένα πλέγμα ενεργειών κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όπως:


μετάδοση spots στην tv της χώρας

προγραμματισμένες συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού της χώρας

BtoB συναντήσεις μεταξύ επαγγελματιών αμφοτέρων των χωρών

παρουσίαση του τουριστικού προφίλ του νομού μας σε επαγγελματίες του τουρισμού της χώρας

επαφή με την Ελληνική Κοινότητα της πόλης που φιλοξενεί την έκθεση

συνέντευξη σε tv και Ρ/Φ της χώρας.

Τέλος, είναι αυτονόητη και όχι ζητούμενο, η οργανωμένη Αποστολή στην έκθεση, που θα στελεχώνεται από επαγγελματίες ( ξενοδόχους, Φορείς, τουριστικούς πράκτορες κλπ), οι οποίοι εκ των προτέρων θα προετοιμάζουν τα ραντεβού τους με τουριστικούς επαγγελματίες της χώρας.


Τύμβος Καστά: Πιστεύετε ότι θα κάνει τη διαφορά;


 Αρχικά να επισημάνω ότι οι ρυθμοί των εργασιών στον Τύμβο- νομίζω ακόμη δε ξεκίνησε κάτι, παρά τις συχνές επισκέψεις της Υπουργού- είναι βραδύτατοι και όλη η ιστορία της επισκεψιμότητας του μνημείου πάει όλο και πιο πίσω. Απογοητευτικό, για μία ακόμη φορά.


Να πω ακόμη ότι  το Οικουμενικό αυτό Μνημείο και ταυτόχρονα Εθνικό κεφάλαιο, θα αποτελέσει – όταν ολοκληρωθεί- -εν δυνάμει σημαντικό τουριστικό και άρα οικονομικό, θέλω να πιστεύω, πόρο για το νομό μας.


Ευρισκόμενο στον πυρήνα του νοτιοανατολικού τουριστικού θύλακα των Σερρών μαζί με: το σπήλαιο Αλιστράτης, το φαράγγι του π. Αγγίτη, το Παγγαίο όρος με τα μοναστήρια και τους παραδοσιακούς οικισμούς, το δέλτα του π. Στρυμόνα, το λιμάνι της Αμφίπολης, το «Μαρτυρικό Χωριό» των Ν. Κερδυλίων, τις θαλάσσιες ακτές,


(8km) των Ν. Κερδυλίων,


μπορεί να αποτελέσει κριτήριο τουριστικής επιλογής για το νομό μας.


Όταν λοιπόν καταστεί το μνημείο επισκέψιμο και προκειμένου το όφελος να μην εξαντλείται σ΄ένα καφέ στον εγγύς οικισμό, αλλά να διαχυθεί στην ενδοχώρα του νομού μας, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιοχής.


Εκ των ων ουκ άνευ απαιτούνται:


Α) Έργα υποδομής στον Τύμβο και στην ευρύτερη περιοχή, όπως:


– κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου πέριξ του μνημείου


– οδική σύνδεση με Εγνατία οδό και επαρχιακό δίκτυο


– εξωραϊσμός του παρακείμενου οικισμού


– αξιοποίηση του λιμανιού της Αμφίπολης


– κατασκευή κλειστού κατάλληλου χώρου για αρχαιολογικά συνέδρια, forum, ημερίδες, συμπόσια, εικαστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις κλπ


– ανάπλαση, με μία ματιά οραματικής προοπτικής, των ακτών των Ν. Κερδυλίων.


Β) Μία στοχευμένη, διαρκής και σε επαγγελματική βάση δομημένη προβολή όλου του τουριστικού και πολιτισμικού αποθέματος του νομού μας, με  εξέχουσα θέση τον Τύμβο. Προβολή που συγχρόνως θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση, τέτοια που, με σημείο αναφοράς το μνημείο, να υποδεικνύεται η δικτύωσή του με όλους τους πόλους τουριστικής έλξης του νομού μας. Αναφέρονται κάποιοι τρόποι:


βομβαρδισμός πληροφόρησης μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα γενικώς κοινωνικής δικτύωσης ( social media)

διάδοση της πληροφορίας μέσω των εκθέσεων τουρισμού

οργάνωση ημερίδων σχολικού τουρισμού

επαφές με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία, εκδρομικούς-φυσιολατρικούς-οικολογικούς-προσκυνηματικούς συλλόγους

μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ

καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ

οργάνωση αρχαιολογικών συνεδρίων

δημιουργία ντοκιμαντέρ για το αρχαιολογικό απόθεμα της περιοχής μας και παρουσίασή του σε σχολικές μονάδες της χώρας.

Έτσι επιτυγχάνεται διάχυση του οφέλους, αφού το «πακέτο» περιλαμβάνει και διανυκτερεύσεις.


Αυτή τη στιγμή η ξενοδοχειακή υποδομή στον θύλακα του μνημείου είναι αμελητέα, ή –  επί το επιεικέστερο –  ανεπαρκής να σηκώσει το βάρος αυξημένων τουριστικών ροών. Έτσι όμως δεν «παράγεται όφελος» για την περιοχή.


Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας;


 Το τουριστικό μας προϊόν αποτελεί μία μικρογραφία αυτού σε επίπεδο χώρας, συνιστώμενο απ’ όλες τις μορφές, εναλλακτικού κυρίως, τουρισμού (οικολογικός, αρχαιολογικός, σπηλαιολογικός, θερμαλιστικός, θρησκευτικός, ορεινός, χιονοδρομικός, μηχανοκίνητος, θαλάσσιος ,ιστορικός, πολιτιστικός, γαστρονομικός κλπ).


Τα παραπάνω συνδυαζόμενα με το ότι η περιοχή μας:


αποτελεί για τα Βαλκάνια και όχι μόνο, πύλη εισόδου για τη χώρα και ταυτόχρονα πύλη εξόδου προς το Αιγαίο,

είναι επίπεδος περιβαλλόμενος από οροσειρές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

με αφετηρία την πόλη των Σερρών (κέντρο νομού) μπορεί ο επισκέπτης σε 40΄ να βρεθεί στις τέσσερες άκρες του νομού

απέχει η πόλη 80 Km από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και χρονικά μία (1) ώρα

συνδέεται με κάθετους άξονες με την Εγνατία οδό

έχει πολλά και σε διασπορά ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών

μπορεί να ικανοποιήσει συνεδριακές ανάγκες

έχει πλούσια ιστορία και παράδοση

έχει πλούσια γαστρονομία

έχει ένα μοναδικό τουριστικό ανάγλυφο, με συγκριτικά- όπως παρακάτω αναφέρονται-, τολμούμε να πούμε, πλεονεκτήματα, σε σχέση με άλλες περιοχές συνιστούν «ένα ενιαίον όλον», ελκυστικό για τον εν δυνάμει επισκέπτη-τουρίστα.

Έτσι λοιπόν:


το σπήλαιο της Αλιστράτης

το φαράγγι του ποταμού Αγγίτη

ο υδροβιότοπος της λίμνης Κερκίνης

οι τρες (3) ιαματικές λουτροπόλεις

η αρχαία Αμφίπολη με τον Τύμβο Καστά

το οχυρό Ρούπελ

το κωπηλατοδρόμιο

οι Ι. Μ. Τ. Προδρόμου Σερρών και Παναγίας Εικοσιφοινίσσης κλπ

η ιδιαίτερη τοπική γαστρονομία ( ακανές, αυθεντική μπουγάτσα Σερρών, βουβαλίσια προϊόντα),

είναι στοιχεία που δεν τα συναντά κανείς παντού και πάντοτε. Όλα τα παραπάνω κάνουν τη συγκριτική διαφορά της περιοχής μας από άλλες περιοχές.


Γίνονται συντεταγμένα και θεσμικά προσπάθειες 25 ετών στην τουριστική προβολή της περιοχής μας, από την ΝΑ, ΠΕ Σερρών. Λέγεται από πολλούς ότι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αν αυτό ισχύει, μπορείτε να δώσετε μία εξήγηση;


 Διαφωνώ ως προς τη χαμηλή απόδοση των προσπαθειών τόσων ετών. Χωρίς αυτές σήμερα ο νομός μας θα ήταν γνωστός μόνο για τον ακανέ του (καθ΄ υπερβολή το λέω αυτό για να τονίσω τη διαφωνία μου).


Σήμερα η περιοχή μας κατέχει μία εξέχουσα θέση στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας – με το τουριστικό του ΑΕΠ να προσεγγίζει το μέσο όρο  του αντίστοιχου της χώρας – και τολμώ να πω κατέχει και μία θέση στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης, χάριν της  λ. Κερκίνης, του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, του Τύμβου Καστά, πριν καλά καλά ολοκληρωθεί η ανασκαφική προσπάθεια.


Ωστόσο πρέπει να πω ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Υπάρχουν πολλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, δε φθάσαμε στον κορεσμό.       Επιχειρώντας να εντοπίσω κάποια αρνητικά στοιχεία στη διαδρομή αυτών των προσπαθειών των 25 ετών, που δρούσαν ανασταλτικά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, θα αναφέρω τα εξής:


α) Το μοντέλο «ήλιος-θάλασσα» μονοπωλεί το ενδιαφέρον του εισερχόμενου και όχι μόνο τουρισμού. Η δική μας πρόταση είναι του εναλλακτικού τουρισμού.


 β) Δεν υπάρχουν στις Σέρρες τουριστικοί πράκτορες που να ασχολούνται με τον incoming τουρισμό.


γ) Τα ξενοδοχεία προσφέρουν –  ως οφείλουν –  μόνο ύπνο. Η σκέψη  να προτείνουν ολοκληρωμένες προτάσεις επίσκεψης θα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση.


δ) Οι επαγγελματίες του τουρισμού (ξενοδόχοι κλπ) δεν πλαισίωναν, ούτε πλαισιώνουν τις Αποστολές  στις εκθέσεις κυρίως του εξωτερικού.


 ε) Λείπουν τα μεγάλα θεσμοθετημένα events, τόσο στην πόλη, όσο και στην περιφέρεια του νομού μας, πανελλαδικής ή και διασυνοριακής εμβέλειας. Στο θέμα αυτό «βλέπουμε την πλάτη» της Δράμας, της Ξάνθης και εννοείται της Θες/νίκης.


  στ) Χαλαρή η διεκδίκηση και οργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, εξ αιτίας ίσως έλλειψης υποδομών, αλλά και διαγκωνισμού μεταξύ διαφόρων διεκδικητριών πόλεων.


 ζ) Λείπει το  μεγάλο εστεγασμένο  εκθεσιακό κέντρο, όπου θα φιλοξενούνται πανελλαδικές και όχι μόνο εκθέσεις γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος.


Τελικά, είστε αισιόδοξος για το τουριστικό μέλλον της περιοχής μας;


 Πιστεύω  κατ΄αρχάς ότι ο τουρισμός –  και για το νομό μας –  αποτελεί εν δυνάμει σημαντικό οικονομικό μέγεθος. Είμαι πολύ αισιόδοξος για το τουριστικό μέλλον του τόπου μας – αν και συχνά απογοητεύομαι από την αδράνεια ή –  επί το επιεικέστερο – την βραδύτητα των Διοικητικών Δομών – υποκείμενων και υπερκείμενων – στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την τουριστική ανάπτυξη.


Στηρίζω την αισιοδοξία μου στο γεγονός ότι το τουριστικό μας προϊόν, συνδυαζόμενο με το πολιτισμικό μας απόθεμα, αποτελεί ένα σύνολο , ικανό και αναγκαίο για αισιόδοξες, έως και οραματικές, προοπτικές.


Έτσι λοιπόν όλοι οι πόλοι τουριστικής έλξης, που αναφέρω σε προηγούμενη ερώτηση,


είναι τουριστικό υπόστρωμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά.


Αυτά , αλλά και τα ενθαρρυντικά στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας, λαμβανομένης υπόψη και της κρίσης, είναι που δημιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας.


Όμως, ανακεφαλαιώνοντας, για να έχουμε θετικά αποτελέσματα και να πετύχουμε τη ζητούμενη ανάπτυξη, ώστε από αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή να γίνουμε ανεπτυγμένη, απαιτούνται:


 


  –    πολιτική βούληση


–    προτεραιότητα στον τουρισμό ( ο τουρισμός είναι έργο και όχι πάρεργο)


  –    επιθετική τουριστική προβολή


γενναιοδωρία στη διάθεση πόρων

καινοτόμες ιδέες, δεκτές απ’ όπου και αν προέρχονται

συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού

συνεργασία με όλους τους φορείς

συνεργασία με όλους τους βαθμούς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

tour operators του incoming τουρισμού

υποδομές Δημόσιες και ιδιωτικές

τουριστική συνείδηση απ’ όλους τους κρίκους της τουριστικής αλυσίδας

υπομονή και επιμονή ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.