Πρόγραμμα τηλεϊατρικής εφαρμόζει, στα δημοτικά του ιατρεία, ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και οι ωφελούμενοι των δημοτικών ιατρείων θα αφήνουν το σταθερό τους τηλέφωνο (κατά προτίμηση) στο τηλεφωνικό κέντρο (Δημοτική Αστυνομία) 2313-317930 και ο αντίστοιχος ιατρός θα επικοινωνεί.

Η τηλεϊατρική θα λειτουργεί ως εξής:


ΕΒΔΟΜΑΔΑ   ΑΠΟ   10/8/2020  ΕΩΣ  14/8/2020 

ΗΜΕΡΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΩΡΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ18.00  έως  20.00
ΠΕΜΠΤΗΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ18.00  έως  20.00
ΠΕΜΠΤΗΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ18.00  έως  20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ18.00  έως  20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ18.00  έως  20.00