Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, στις 12 το μεσημέρι.η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η έγκριση δωρεάς  δέκα συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης αέρα για τις ανάγκες των νοσοκομείων αναφοράς SARS – Cov- 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της 3ης και 4ης Υ.ΠΕ, η έγκρισης δωρεάς 3.000 χειρουργικών μασκών τριπλής στρώσης στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στην 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια και η σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Αριστοτέλη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.