Πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας της Super League, το πλαίσιο δράσης της οποίας καθορίζεται από α) την εξέλιξη της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο και β) τις διαρκείς και σημαντικές εξελίξεις στο ανώτατο ποδοσφαιρικό θεσμικό επίπεδο.
Όπως επισημαίνεται από το συνεταιρισμό, θεμελιώδης στόχος της είναι η καταγραφή των νέων δεδομένων, η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων και η σύνταξη προτάσεων τις οποίες θα αξιολογήσει το Δ.Σ. της Super League το συντομότερο δυνατόν.
Μία από τις πρώτες ενέργειες της ομάδα εργασίας ήταν η εντολή προς διεθνή ελεγκτικό οίκο για την τεχνοκρατική καταγραφή των οικονομικών συνεπειών που τα μέτρα κατά της πανδημίας έχουν ήδη επιφέρει και ενδέχεται να επιφέρουν στο μέλλον, στην οικονομία του πρωταθλήματος της Super League και των ΠΑΕ - μελών της.
Όπως υπογραμμίζεται, η ομάδα εργασίας δεν έχει ασχοληθεί ειδικά με πιθανές ημερομηνίες επανέναρξης του πρωταθλήματος ή γενικά με την εξέλιξη της διοργάνωσης, αναμένοντας, σε κάθε περίπτωση και τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως επίσης και των αρμόδιων κρατικών αρχών.
Εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος, η Super League θα τοποθετείται επίσημα για την εξέλιξη των εργασιών, στοχεύοντας στη διαφάνεια των εργασιών του και στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση των Ελλήνων φιλάθλων, ενώ υπενθυμίζει ότι η υγεία όλων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.