Συνεχίζονται οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας και άσκοπες μετακινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα από 06:00 έως 15:00 ώρα, βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια: 
(32) παραβάσεις για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας ως ακολούθως:

  (9) στην Αττική,
  (7) στην Κεντρική Μακεδονία,
  (6) στη Δυτική Μακεδονία,
  (3) στη Στερεά Ελλάδα, 
  (3) στη Θεσσαλία,
  (2) στη Θεσσαλονίκη και   
  (2) στην Κρήτη.
Για τις παραβάσεις αυτές  επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (16) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (289) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (181) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.
(801) παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ), ως ακολούθως:

(228) στην Αττική, 
(118) στο Βόρειο Αιγαίο,
  (57) στη Στερεά Ελλάδα, 
  (55) στη Θεσσαλονίκη,
  (53) στην Πελοπόννησο, 
  (52) στη Δυτική Ελλάδα,
  (52) στην Κρήτη,
  (52) στα Ιόνια Νησιά,
  (34) στην Κεντρική Μακεδονία, 
  (30) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  (28) στη Θεσσαλία, 
  (28) στο Νότιο Αιγαίο,
    (8) στην Ήπειρο και
    (6) στη Δυτική Μακεδονία. 
Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, ημερομηνία έναρξης του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (38.672) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ).
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.