Δωρεάν κουπόνια αξίας 250 ευρώ για αγορές από τις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης θα διαθέσει φέτος η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 878 οικογένειες πολυτέκνων.
Οι δικαιούχοι θα πάρουν κουπόνια συνολικής αξίας 219.500 ευρώ. Η κάθε οικογένεια από τις οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ που πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, θα λάβει κουπόνια αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ.
Τα κουπόνια τα οποία εκδίδει κάθε χρόνο πλέον η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλουν όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης.
Οι πωλητές των λαϊκών αγορών, τα είδη των οποίων θα προμηθεύονται οι δικαιούχοι με τη χρήση των κουπονιών, θα εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί μέσω της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν.
Φέτος υποβλήθηκαν συνολικά 891 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν συνολικά οι 878 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε το σχετικό πρόγραμμα, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα, για πρώτη φορά το 2017.
Μ.Β.