-

Νέα οικονομικά μέτρα και παροχές ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, για την στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και νοικοκυριών εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού που πλήττει τη χώρα.


Το πακέτο των μέτρων ύψους 2 + 1,8 δισ. ευρώ, που κινείται σε δέκα άξονες, προβλέπει μεταξύ άλλων την αποζημίωση ύψους 800 ευρώ στις αρχές του Απριλίου των εργαζομένων οι οποίοι έχουν διακόψει υποχρεωτικά την εργασία τους λόγω του κορωνοϊού, πόροι οι οποίοι θα εξασφαλιστούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και αγγίζουν συνολικά τα 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μειώνεται από 24% σε 6% ο ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα που αφορούν την ατομική υγιεινή, όπως αντισηπτικά, μαντιλάκια, σαπούνι και μάσκες, αλλά και για την αιθυλική αλκοόλη εφόσον χρησιμοποιείται για παραγωγή αντισηπτικών. Τα μέτρα του ΥΠΟΙΚ αναλυτικά:

1) Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων για όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά από τον κορωνοϊό. Τα μέτρα είναι οριζόντια για συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) είτε είναι ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία. «Δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας» επεσήμανε ο ΥΠΟΙΚ. Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν εκδοθεί. Το μέτρο αφορά τον μήνα Μάρτιο και εφόσον απαιτείται θα δοθεί παράταση.

Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι κάτωθι πληρωμές:

- Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου.

- Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.

- Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Προϋπόθεση για τα όλα τα παραπάνω, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Υπολογίζεται, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία, εν συνόλω ή εν μέρει, περί 220.000 ιδιωτικών επιχειρήσεων, με περίπου 600.000 εργαζομένους. Παράλληλα, τουλάχιστον 100.000 επιπλέον επιχειρήσεις, με περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους, που δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή, επηρεάζονται δραστικά από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, και θα ενταχθούν στο μέτρο.

2) Χρηματοδότηση των εταιρειών για όσες πλήττονται, με εκτεταμένο ορίζοντα αποπληρωμής και με περίοδο χάριτος, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν.

Προϋπόθεση και εδώ είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

3) Οι εργαζόμενοι των εταιρειών που έκλεισαν θα λάβουν αποζημίωση 800 ευρώ στις αρχές του Απριλίου, μέτρο που, όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, αφορά 500.000 εργαζόμενους και αγγίζει συνολικά τα 400 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλιστούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κράτος θα καλύψει τα ασφαλιστικά δικαιώματα και τις εισφορές με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού, ενώ το δημοσιονομικό κόστος, Μαρτίου και Απριλίου, ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναστέλλεται για τους εν λόγω εργαζομένους η πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων για τέσσερις μήνες.

4) Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση δραστηριότητας από τον κορωνοϊό αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις, πληρωτέες Μαρτίου, για τέσσερις μήνες.

5) Πέραν του πακέτου των 2 δισ. ευρώ, διατίθεται επιπλέον 1,8 δισ. από το Ειδικό Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο για διάφορες δράσεις ρευστότητας των επιχειρήσεων, την στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων. «Συνολικά, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με τον βέλτιστο συνδυασμό πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά τρόπο που να διασφαλιστεί η μέγιστη μόχλευση» σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

6) Μειώνεται στο 6% ο ΦΠΑ, αντί για 24%, σε προϊόντα ατομικής υγιεινής που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, μαντιλάκια, σαπούνι κ.τ.λ., καθώς και στην αιθυλική αλκοόλη εφόσον χρησιμοποιείται για την παραγωγή αντισηπτικών. Ο συντελεστής θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους.

7) Στην αγορά ακινήτων για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη δραστηριότητα προβλέπεται ότι θα πληρώσουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζουν για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για α' κατοικία. Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

8) O EΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στην προηγούμενη χρονιά και οι νέες αντικειμενικές θα ισχύσουν την επόμενη χρονιά.

9) Η ΑΑΔΕ προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ. Παράλληλα προχωρά και σε απλοποίηση των διαδικασιών για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να μην στερείται ρευστότητα η πραγματική οικονομία.

«Από 25 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, έως 13 Μαρτίου, έχουν επιστραφεί 218 εκατ. ευρώ», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

10) Ο υπουργός Οικονομικών ζητεί από τις τράπεζες να προχωρήσουν και σε άλλες παρεμβάσεις και για τα φυσικά πρόσωπα και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων να ενισχύσουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Σε συνεννόηση του ΥΠΟΙΚ με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα προσδιοριστούν οι βασικές καθημερινές συναλλαγές και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται ανακοίνωση της ΕΕΤ με την οποία αυτές θα περιορίζονται. Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει προληπτικά μέτρα προστασίας του Χρηματιστηρίου.