Έξι αισθητήρες  IoT για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα και των μετεωρολογικών παραμέτρων  εγκατέστησε και λειτουργεί δοκιμαστικά, ο δήμος Θεσσαλονίκης.


Οι αισθητήρες εγκαταστάθηκαν σε Μαρτίου, Καραμανλή, Αγγελάκη, Κουντουριώτου, Εγνατία και στην περιοχή Επταπυργίου. Τους εγκατέστησε το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, του Δήμου Θεσσαλονίκης που συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «AIRTHNGS – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ IOT» του Προγράμματος BalkanMed 2014-2020.

Η εγκατάσταση αυτού του συστήματος πρωτοποριακών αισθητήρων ΙοΤ δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσει τη νέα καινοτόμα τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη, επικουρώντας τις μετρήσεις από το υφιστάμενο Δημοτικό Δίκτυο Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, συμβάλλοντας έτσι στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων προς μια βιώσιμη πόλη και στην καλύτερη πληροφόρηση του κοινού.

Οι μετρούμενες παράμετροι ποιότητας αέρα είναι τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το διοξείδιο του θείου(SO2). Επίσης πραγματοποιούνται μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων και ειδικότερα θερμοκρασίας αέρα, σχετικής υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης. Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε ένα σύστημα νέφους (cloud system), το οποίο θα συνδεθεί σύντομα με την πλατφόρμα του έργου AIRTHINGS, από όπου όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο κοινό.