Δεύτερη εταιρία για το κοινωνικό μέρισμα

Μία δεύτερη ευκαιρία θα έχουν οι πολίτες που είδαν τις αιτήσεις τους για το κοινωνικό μέρισμα να απορρίπτονται, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα των ενστάσεων στη σελίδα της ΗΔΙΚΑ.


Όπως εξηγεί η ΗΔΙΚΑ, «το αίτημα ένστασης υποβάλλεται από τη σελίδα της αίτησης σε περίπτωση μη έγκρισης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν εγκρίθηκαν λόγω ΙΒΑΝ σύμφωνα με την ΚΥΑ και έχουν ενημερωθεί σχετικά κατά την υποβολή της αίτησης».

Τα αιτήματα συγκεντρώνονται από την ΗΔΙΚΑ και θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ για περαιτέρω επεξεργασία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα koinokikomerisma.gr και να επιλέξουν «Αίτηση». Θα τους ζητηθεί από το σύστημα να εισαγάγουν τους κωδικούς τους για πρόσβαση στο Taxisnet. Στη συνέχεια, ζητείται η έγκριση χρήσης των κωδικών ή η απόρριψη, ώστε να γίνει σύνδεση με το σύστημα της ΑΑΔΕ και να φανεί εάν ο ενδιαφερόμενος είναι όντως δικαιούχος.

Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος, δίνεται η επιλογή «Αίτημα ένστασης».

Σχόλια