Και νέα στοιχεία για την υπόθεση του ΚΕΘΕΑΝέα στοιχεία για το ΚΕΘΕΑ από έκθεση του γενικού λογιστηρίου κράτους κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων όπου συζητείται το
νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνονται ΠΝΠ των υπουργείων Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Εσωτερικών.
Πρόκειται για την έκθεση αποτελεσμάτων του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το σύνολό του στο ΚΕΘΕΑ το διάστημα 1/7/2018 έως 30/6/2019 από το γενικό λογιστήριο του κράτους.
Όπως είπε ο Βασίλης Κικίλιας, η έκθεση διαπιστώνει κακοδιαχείριση και μη χρηστή λειτουργία του Οργανισμού, καθώς:
- γίνονταν δεσμεύσεις ποσών που δεν χρησιμοποιεί ο φορέας.
- νομιμοποιούνται εκ των υστέρων δαπάνες
- δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο για τα χρηματικά εντάλματα
- είναι το ίδιο πρόσωπο ταμίας και εκκαθαριστής
- δεν υπογράφονται τα χρηματικά εντάλματα της κεντρικής υπηρεσίας
- δεν τηρείται η νόμιμη διαδικασία για τις προμήθειες αγαθών
- είναι ελλειπή τα δικαιολογητικά για τεράστιες δαπάνες μετακίνησης
- υπάρχουν χωρίς νόμιμα δικαιολογητικά, ποσά μεγάλων αναθέσεων
- Δεν τηρήθηκαν κανόνες διαφάνειας και πληροφόρησης με ανάρτηση τους στη Διαύγεια.

Σχόλια