Για την αγαστή συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μίλησε ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας με αφορμή την επιτόπια επίσκεψη της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων-καθηγητών της αλλοδαπής, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ.

Παρουσία του Δημάρχου και εκπροσώπων παραγωγικών κι άλλων φορέων της πόλης ο κ. Νίτσας επισήμανε ότι η σχέση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την κοινωνία και την πόλη προσδίδει ποιοτικά χαρακτηριστικά όχι μόνο στην εικόνα και στην επικοινωνία, αλλά και στην ουσία της επιστημονικής και κοινωνικής συνύπαρξης.

Σαν απτό παράδειγμα της συνεργασίας μεταξύ  του ΙΣΘ, της Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας και του Ιατρικού τμήματος του ΑΠΘ, ο Πρόεδρος  ανέφερε την ενεργό συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε όλες τις δράσεις του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητών του Α.Π.Θ., απόδειξη αυτού το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι περιζήτητοι από όλα τα νοσοκομεία του εξωτερικού. Τέλος, υπογραμμίστηκε η υποστελέχωση του Ιατρικού Τμήματος και ζητήθηκε η συμβολή της επιτροπής, ώστε να αναστραφεί αυτή η κατάσταση που δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος.

«Η μακρόχρονη συνεργασία, σχέση και στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με το συγκεκριμένο ΑΕΙ της Β. Ελλάδας αναδείχθηκε και πρόσφατα με τις εκλογές του Συλλόγου που έγιναν με ηλεκτρονική ψηφοφορία,  με πρόγραμμα, επίβλεψη και εγγύηση του ΑΠΘ» είπε ο πρόεδρος του ΙΣΘ προσθέτοντας «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Αριστοτελείου γιατί η δική του ανάπτυξη είναι ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής»