Εκσυγχρονίζει δύο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επαναλειτουργεί έναν και δημιουργεί δυο νέους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έργα που έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020”.


Η Περιφέρεια έχει την ευθύνη για επτά σταθμούς, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Κορδελιό, στο Δήμο Καλαμαριάς και σε δημοτικά διαμερίσματα της Σίνδου (στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης),της Νεοχωρούδας και του Πανοράματος. Η λειτουργία τους άρχισε τον Δεκέμβριο του 2000 και ο εξοπλισμός τους χρονολογείται από τότε. Είναι δε, τεχνολογίας της δεκαετίας του ΄90, αναλογικός, με περιορισμένες δυνατότητες και χωρητικότητες. Τα τελευταία δύο χρόνια οι σταθμοί έχουν εφοδιαστεί με επτά αυτόματους αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων, τρεις αναλυτές προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων και τρεις ημιαυτόματους δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων.

Καθώς, όμως, υπάρχουν σήμερα απαιτήσεις για επικοινωνία μέσω διαδικτύου και για χειρισμό οργάνων από απόσταση, είναι απαραίτητη η προμήθεια νέων υπολογιστικών συστημάτων που έχουν τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας των μετρήσεων, παρακολούθησης της λειτουργίας των οργάνων και επικοινωνίας των σταθμών, με το Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των σταθμών Αγίας Σοφίας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η επαναλειτουργία του σταθμού Καλαμαριάς που σταμάτησε να λειτουργεί το 2016 και η επέκταση του δικτύου, με δύο νέους σταθμούς που θα δημιουργηθούν στη Σταυρούπολη, (στην οδό Λαγκαδά) και στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (επί της οδού 26ης Οκτωβρίου). Η χωροθέτηση των δύο νέων αυτών σταθμών έγινε με στόχο την πληρέστερη καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε περιοχές που δεν καλύπτονται σήμερα από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

Συνολικά προβλέπεται η προμήθεια κλωβών και εξοπλισμού σταθμών, αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων, συστημάτων βαθμονόμησης και υπολογιστικών συστημάτων. H οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε σήμερα την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σχετική προμήθεια, ύψους 800.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, εγκρίθηκε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 370.000 ευρώ, για την αντικατάσταση των σταθμών Νεοχωρούδας, Σίνδου και Πανοράματος.

Οι διαγωνισμοί αναμένεται να διενεργηθούν το 2019 ώστε η προμήθεια του εξοπλισμού να γίνει εντός του 2020.