Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει εθελοντικό καθαρισμό τμήματος της ακτής του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στον Κελλάριο Όρμο, την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019 και ώρες 09:00-12:30.Φέτος στον καθαρισμό θα συμμετέχουν παιδιά του προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες του Δήμου Θεσσαλονίκης, εθελοντές της πόλης και εκπρόσωποι της εταιρείας «Ανατολική Α.Ε.», με παράλληλες δράσεις βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η δράση συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, το Τμήμα Ανακύκλωσης, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct – ΚΕΔΗΘ και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Πρόγραμμα Φιλοξενίας Προσφύγων REACT) με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.


Ο καθαρισμός εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις που αναπτύσσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πόλης και γίνεται στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρα Περιβάλλοντος και των εθελοντικών καθαρισμών ακτών, βυθού και φυσικών περιοχών που συντονίζει στην Ελλάδα η περιβαλλοντική οργάνωση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.


Στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί ετήσιοι εθελοντικοί καθαρισμοί από το 2011, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 650 μαθητών από την Α’ θμια και Β’ θμια Εκπαίδευση και εθελοντών, ενώ αρχείο των συλλεχθέντων απορριμμάτων τηρείται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι 50% αυτών αποτελείται από πλαστικό.


*Οι διαδικασίες καθαρισμού γίνονται με την έγκριση της Ενάλιας Εφορίας Αρχαιοτήτων και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι αρμόδιες για την περιοχή.


Δράση ανοιχτή προς όλους για συμμετοχή/ Πληροφορίες: Τμ. Περιβαλλοντικών Δράσεων- 2313 318358