Ανησυχίες του ΑΠΘ για την κατανομή νέων καθηγητώνΗ Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ομόφωνο ψήφισμά της, εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, νέοι καθηγητές κατανέμονται αποκλειστικά σε νεοσυσταθέντα τμήματα.


Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Συγκλήτου, "κατά την πρόσφατη κατανομή 150 νέων θέσεων Καθηγητών από το Υπουργείο Παιδείας, επικράτησε η τάση της αποκλειστικής προτίμησης νεοσυσταθέντων Τμημάτων και του ολοσχερούς αποκλεισμού των από μακρού λειτουργούντων Τμημάτων".

 Με τον τρόπο αυτό αποκλείστηκαν τμήματα του ΑΠΘ, τα οποία λειτουργούν επί μακρόν. Χαρακτηριστικά, η Σύγκλητος αναφέρει:

"Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Τμήματα του ΑΠΘ εκπαιδεύουν ήδη πολύ μεγάλους αριθμούς φοιτητών και επιβαρύνονται με σημαντικές ροές μετεγγραφών, ότι θεραπεύουν ιδιαίτερα δημοφιλή προγράμματα σπουδών, ότι εμφανίζουν επικίνδυνη πλέον αποδυνάμωση σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και ότι διαθέτουν ιδρυμένες ακαδημαϊκές δομές (εργαστήρια, κλινικές κ.λπ.) που οφείλουν να λειτουργούν, η Σύγκλητος ζητά να δοθεί και στο ΑΠΘ ικανός αριθμός νέων θέσεων ΔΕΠ, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 10% των περίπου 600 θέσεων που χάθηκαν λόγω συνταξιοδότησης τα τελευταία χρόνια".

Σχόλια