Τι θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής

Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», αναμένεται να είναι το θέμα – αγκάθι στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, στις 16.00.Για τον Οργανισμό ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους του δήμου, οι οποίοι ετοιμάζονται να τις εκφράσουν στη συνεδρίαση, με την παρουσία τους.


Υπάρχουν 81 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, μεταξύ των οποίων τα εξής:


Κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της οδού Επταπυργίου στο πλαίσιο του έργου «Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων Άνω Πόλης»


Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2019


Πραγματοποίηση του προγράμματος των Σχολών Γονέων για το 2019 Υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κατασκηνώσεις ΑμεΑ 2019»


Συμμετοχή Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο «Mediterranean Flexible Energy Communities – SmartMed» (Μεσογειακές Ευέλικτες


Ενεργειακές Κοινότητες), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Horizon 2020»
Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»


Συνδιοργάνωση του ALL STAR GAME 2019 με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.)


Προγράμματα  εκμάθησης ιταλικής και αλβανικής γλώσσας, επαγγελματικών σεμιναρίων και έγκριση πραγματοποίησης του Ecomobility-Free Mobilitiy


Έγκριση χρηματοδότησης για τις λειτουργικές δαπάνες της Δημοτικής Εταιρίας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε), έτους 2019


Απαλλαγές – μειώσεις τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Σχόλια